Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013

Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων σε 3D

Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων σε 3D
Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων είναι ένα αρχαίο
τέχνημα που πιστεύεται ότι ήταν ένας μηχανικός
 υπολογιστής και όργανο αστρονομικώ
ν παρατηρήσεων, που παρουσιάζει
 ομοιότητες με πολύπλοκο ωρολογιακό
 μηχανισμό. Ανακαλύφθηκε σε ναυάγιο
 ανοικτά του Ελληνικού νησιού Αντικύθηρα
 μεταξύ των Κυθήρων και της Κρήτης.
 Δείτε ένα βίντεο animation που παρουσιάζε
ι το μηχανισμό σε 3D.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου