Σάββατο, 20 Απριλίου 2013

ΑΚΟΜΑ....

ΕΤΣΙ ΡΕ ΠΟΛΥ ΓΟΥΣΤΑΡΩ...

Το κλειδί για την ευτυχία δεν είναι τα χρήματα αλλά οι σχέσεις μας με τους άλλους


euro toby melville pa4 Το κλειδί για την ευτυχία δεν είναι τα χρήματα αλλά οι σχέσεις μας με τους άλλους
Ο οικονομικός πλούτος δεν είναι το κλειδί για την ευτυχία. Αντίθετα η οικογένεια, ο γάμος, οι συγγενείς, το εύρος και το βάθος των κοινωνικών σχέσεων, είναι καθοριστικοί παράγοντες για την ευτυχία, ανεξάρτητα από τα χρήματα.
Συνήθως οι άνθρωποι γίνονται πιο πλούσιοι κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Όμως αυτό δεν συνοδεύεται αναγκαστικά και από περισσότερη ευτυχία.
Περισσότερα χρήματα δεν σημαίνει περισσότερη ευτυχία. Σίγουρα χρειάζεται ένα επίπεδο οικονομικής δύναμης για την εκπλήρωση των βασικών αναγκών το οποίο όμως είναι σχετικά χαμηλό.
Στους ανθρώπους η σχετικότητα του εισοδήματος τους, είναι σημαντικότερη από την απόλυτη αξία του. Οι άνθρωποι δεν αισθάνονται πλούσιοι εάν δεν συγκρίνουν την κατάσταση τους με άλλους. Όμως όσο καλά και εάν είναι κάποιος από οικονομικής άποψης, θα υπάρχει πάντοτε κάποιος που θα βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση.
Το συνεπακόλουθο της κατάστασης αυτής, είναι η διαπίστωση ότι όταν οι άνθρώποι πετυχαίνουν τους στόχους που έχουν θέσει, αμέσως μετά βάζουν ψηλότερους στόχους. Αυτόματα οι ελπίδες για την ευτυχία αλλάζουν επίπεδο. Η προϋπόθεση για να είναι ευτυχισμένοι μεταφέρεται στην επίτευξη των νέων ψηλότερων και δυσκολότερων στόχων.
Για πολλούς ανθρώπους η ζωή είναι μια συνεχής αναζήτηση αυτών που θέλουν αντί να είναι η αναζήτηση της απόλαυσης και της ευτυχίας.
 Το κλειδί για την ευτυχία δεν είναι τα χρήματα αλλά οι σχέσεις μας με τους άλλους
Η σχετικότητα της αίσθησης της ικανοποίησης και της ευτυχίας αποδεικνύεται από τις έρευνες σε πλούσιες και φτωχές χώρες.
Σε ανεπτυγμένες και πλούσιες χώρες όπως η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το επίπεδο πλούτου των πολιτών τους είναι πολύ ψηλότερο από εκείνο φτωχών χωρών όπως το Μεξικό και η Γκάνα.
Όμως ο βαθμός ικανοποίησης και ευτυχίας βρίσκεται στα ίδια επίπεδα παρά το γεγονός ότι στις πλουσιότερες χώρες το εισόδημα μπορεί να είναι 10 φορές μεγαλύτερο από εκείνο στις φτωχότερες χώρες.
Επίσης επισημαίνεται το γεγονός ότι ενώ το εισόδημα στις ανεπτυγμένες χώρες έχει τουλάχιστον τετραπλασιαστεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες, εντούτοις το υποκειμενικό επίπεδο ευτυχίας όπως βιώνεται από τους πολίτες των χωρών αυτών, δεν έχει αλλάξει σημαντικά.
 Το κλειδί για την ευτυχία δεν είναι τα χρήματα αλλά οι σχέσεις μας με τους άλλους
Η ευτυχία των ανθρώπων έχει άμεση σχέση και επηρεάζει και τη σωματική τους υγεία.
Ένα σύγχρονο χαρακτηριστικό παράδειγμα που υπάρχει σήμερα είναι αυτό των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Στις χώρες αυτές οι πολίτες συγκαταλέγονται μεταξύ αυτών που θεωρούν ότι είναι από τους πλέον δυστυχείς στον κόσμο. Στις εν λόγω χώρες παρατηρείται μια συνεχής πτώση της διάρκειας της ζωής των πολιτών τους.
Έρευνες σε μοναχές που διήρκεσαν για 70 χρόνια, έδειξαν ότι οι αυτές που έκφραζαν από τη νεότητα τους θετικές αισθηματικές καταστάσεις είχαν μέσο όρο διάρκεια ζωής κατά 10 χρόνια μεγαλύτερο από ότι αυτές που είχαν τις λιγότερο θετικές αισθηματικές καταστάσεις.
Είναι βέβαιο ότι η επιστημονική έρευνα παρήγαγε πολλά πειστικά στοιχεία που στηρίζουν τη θεωρία ότι η ευτυχία προσθέτει χρόνια στη διάρκεια ζωής μας όπως παράλληλα κάνει τα χρόνια της ζωής πιο καλά.
Βλέπουμε λοιπόν ότι ο οικονομικός πλούτος μπορεί να προσφέρει ευτυχία αλλά μετά από ενα επίπεδο σχετικά χαμηλό, αυτή είναι λίγη και συνήθως πρόσκαιρη.
Εάν τα χρήματα δεν μας προσφέρουν ευτυχία, τι είναι αυτό που μπορεί να το κάνει;
Έρευνα που έγινε σε 44 χώρες (Pew Research Center), έδειξε ότι:
 Η μεγαλύτερη πηγή ευτυχίας είναι η οικογένεια
Οι παντρεμένοι ανθρώποι ζουν συνήθως τουλάχιστον 3 χρόνια περισσότερα και ταυτόχρονα έχουν καλύτερη σωματική και ψυχική υγεία από τους ανύπαντρους
Η οικογένεια σε ένα άνθρωπο, αυξάνει τα αισθήματα ικανοποίησης και όσο περισσότερο χρόνο περνά κάποιος με την οικογένεια του, τόσο θετικότερα αυτό επενεργεί στην ψυχική υγεία και στην ευτυχία του.
Οι οικονομολόγοι ορίζουν ως “κοινωνικό κεφάλαιο” τους δεσμούς που ενώνουν τις οικογένειες, τους γείτονες, τους εργαζόμενους στον ίδιο χώρο, τις κοινότητες και τις θρησκευτικές ομάδες.
Η δύναμη του κοινωνικού κεφαλαίου συσχετίζεται έντονα με το υποκειμενικό αίσθημα ικανοποίησης και ευτυχίας των ανθρώπων. Στην πραγματικότητα το βάθος και το εύρος των κοινωνικών σχέσεων ενός ατόμου, είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που προκαθορίζουν και προλέγουν το βαθμό ευτυχίας του.
Η εργασία είναι κεντρικός παράγοντας στην ικανοποίηση που έχει ένας άνθρωπος από τη ζωή του. Παίζει σημαντικό ρόλο στην ευτυχία του.
Η αυτονομία που έχει κάποιος στην εργασία του, ο τρόπος και ο ρυθμός με τον οποίο πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντα του, η εμπιστοσύνη μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, η ορθότητα και δικαιότητα των διαδικασιών, η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, είναι καθοριστικοί παράγοντες στην ικανοποίηση από την επαγγελματική απασχόληση.
Σε εθνικό επίπεδο, όταν οι κυβερνήσεις δίνουν σημασία στις ατομικές προτιμήσεις, τότε οι πολίτες γίνονται πιο ευτυχισμένοι. Οι επιλογές που δίνονται στους πολίτες και ταυτόχρονα το αίσθημα που έχουν ότι μπορούν να επηρεάζουν τις πολιτικές εξελίξεις της χώρας τους, αυξάνουν το αίσθημα ικανοποίησης και ευτυχίας που έχουν.
Τελειώνοντας την ενδιαφέρουσα αυτή ανάλυση της σχέσης χρημάτων και ευτυχίας, ας δούμε το τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε το επίπεδο ικανοποίησης μας από τη ζωή και ταυτόχρονα της ευτυχίας μας:
Είναι καλό αρχικά να κάνουμε μια δική μας εσωτερική ανασκόπηση. Είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτά που έχουμε. Ας κοιτάξουμε προς τα έξω όχι για να κάνουμε συγκρίσεις με τους άλλους αλλά για να αναπτύξουμε κοινωνικές σχέσεις με ανθρώπους. Αυτός είναι ένας πιο σίγουρος δρόμος προς την ευτυχία
Ας δημιουργήσουμε στενές σχέσεις φιλίας και αγάπης, με ανθρώπους που εκτιμούμε. Ας δουλέψουμε σκληρά για την καλλιέργεια και διατήρηση των καλών μας σχέσεων. Ας προγραμματίσουμε συχνές επαφές με την οικογένεια, τους φίλους, τους γείτονες και τους φίλους μας
Είναι σημαντικό να περιορίσουμε τη διείσδυση του επαγγέλματος μας στην προσωπική μας ζωή. Πρέπει να παραμένει αρκετός χρόνος για τις προσωπικές σχέσεις και την ψυχαγωγία μας. Εάν η δουλειά σας, σκοτώνει τα υπόλοιπα, σκεφτείτε να την αλλάξετε εάν μπορείτε. Προσέξτε όμως να μην σας απολύσουν διότι κάτι τέτοιο μπορεί να είναι ιδιαίτερα τραυματικό στον ψυχικό κόσμο ίσως ακόμη πιο πολύ από την απώλεια συζύγου και μάλιστα αυτό διαρκεί περισσότερο. Εάν έχετε ελεύθερο χρόνο, ασχοληθείτε με τον εθελοντισμό, προσφέρετε στην κοινότητα σας ή ασχοληθείτε με τη θρησκεία σας
Ίσως θα ήταν καλό οι πολίτες μιας χώρας, να επιμένουν ότι οι στόχοι της κυβέρνησης τους, πρέπει να είναι η αύξηση της ευτυχίας των πολιτών τους.
Το επίπεδο ευτυχίας των πολιτών, θα πρέπει να συγκαταλέγεται στους δείκτες προόδου μιας χώρας όπως και οι οικονομικοί δείκτες. Είναι αναγκαίο να αξιολογείται και η πρόοδος του, να παρακολουθείται στενά.
Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι καλύτερη κοινωνία είναι αυτή στην οποία το επίπεδο ευτυχίας είναι το ψηλότερο.
medlook.net.cy

Επτά ποιήματα που αξίζει να έχεις διαβάσει (έστω μια φορά) στη ζωή σου


poetry+kavafis Επτά ποιήματα που αξίζει να έχεις διαβάσει (έστω μια φορά) στη ζωή σου
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, το Cosmo.gr επιλέγει επτά ποιήματα – σταθμούς που αξίζουν την προσοχή σου. Υπάρχουν κι άλλα, ναι, ναι, το ξέρουμε…
Ιθάκη – Κωνσταντίνος Καβάφης
Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις.
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, τον θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι τέτοια στον δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις,
αν μεν’ η σκέψις σου υψηλή, αν εκλεκτή συγκίνησις το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει.
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις, αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου, αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εμπρός σου.
Να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος. Πολλά τα καλοκαιρινά πρωϊά να είναι που με τι ευχαρίστησι, με τι χαρά θα μπαίνεις σε λιμένας πρωτοειδωμένους,
να σταματήσεις σ’ εμπορεία Φοινικικά, και τες καλές πραγμάτειες ν’ αποκτήσεις σεντέφια και κοράλλια, κεχριμπάρια κ’ έβενους, και ηδονικά μυρωδικά κάθε λογής,
όσο μπορείς πιο άφθονα ηδονικά μυρωδικά, σε πόλεις Αιγυπτιακές πολλές να πας, να μάθεις και να μάθεις απ’ τους σπουδασμένους.
Πάντα στον νου σου νάχεις την Ιθάκη. Το φθάσιμον εκεί ειν’ ο προορισμός σου. Αλλά μη βιάζεις το ταξίδι διόλου.
Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει και γέρος πια ν’ αράξεις στο νησί, πλούσιος με όσα κέρδισες στο δρόμο, μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη.
Η Ιθάκη σ’έδωσε τ’ ωραίο ταξείδι. Χωρίς αυτήν δεν θάβγαινες στον δρόμο. Άλλα δεν έχει να σε δώσει πια.
Κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δε σε γέλασε. Έτσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα, ήδη θα το κατάλαβες οι Ιθάκες τι σημαίνουν.
poetry+ritsos Επτά ποιήματα που αξίζει να έχεις διαβάσει (έστω μια φορά) στη ζωή σου

Η Σονάτα του Σεληνόφωτος – Γιάννης Ρίτσος  (απόσπασμα)
“Ἄφησέ με ναρθῶ μαζί σου. Τί φεγγάρι ἀπόψε! Εἶναι καλὸ τὸ φεγγάρι, – δὲ θὰ φαίνεται ποὺ ἄσπρισαν τὰ μαλλιά μου. Τὸ φεγγάρι θὰ κάνει πάλι χρυσὰ τὰ μαλλιά μου. Δὲ θὰ καταλάβεις. Ἄφησέ με νἄρθω μαζί σου.
Ὅταν ἔχει φεγγάρι, μεγαλώνουν οἱ σκιὲς μὲς στὸ σπίτι, ἀόρατα χέρια τραβοῦν τὶς κουρτίνες, ἕνα δάχτυλο ἀχνὸ γράφει στὴ σκόνη τοῦ πιάνου λησμονημένα λόγια – δὲ θέλω νὰ τ᾿ ἀκούσω. Σώπα.
Ἄφησέ με νἄρθω μαζί σου λίγο πιὸ κάτου, ὡς τὴ μάντρα τοῦ τουβλάδικου, ὡς ἐκεῖ ποὺ στρίβει ὁ δρόμος καὶ φαίνεται ἡ πολιτεία τσιμεντένια κι ἀέρινη, ἀσβεστωμένη μὲ φεγγαρόφωτο τόσο ἀδιάφορη κι ἄϋλη, τόσο θετικὴ σὰν μεταφυσικὴ ποὺ μπορεῖς ἐπιτέλους νὰ πιστέψεις πὼς ὑπάρχεις καὶ δὲν ὑπάρχεις πὼς ποτὲ δὲν ὑπῆρξες, δὲν ὑπῆρξε ὁ χρόνος κ᾿ ἡ φθορά του. Ἄφησέ με νἄρθω μαζί σου.
Θὰ καθίσουμε λίγο στὸ πεζούλι, πάνω στὸ ὕψωμα, κι ὅπως θὰ μᾶς φυσάει ὁ ἀνοιξιάτικος ἀέρας μπορεῖ νὰ φαντάζουμε κιόλας πὼς θὰ πετάξουμε, γιατί, πολλὲς φορές, καὶ τώρα ἀκόμη, ἀκούω τὸ θόρυβο τοῦ φουστανιοῦ μου, σὰν τὸ θόρυβο δυὸ δυνατῶν φτερῶν ποὺ ἀνοιγοκλείνουν, κι ὅταν κλείνεσαι μέσα σ᾿ αὐτὸν τὸν ἦχο τοῦ πετάγματος νιώθεις κρουστὸ τὸ λαιμό σου, τὰ πλευρά σου, τὴ σάρκα σου, κι ἔτσι σφιγμένος μὲς στοὺς μυῶνες τοῦ γαλάζιου ἀγέρα, μέσα στὰ ρωμαλέα νεῦρα τοῦ ὕψους, δὲν ἔχει σημασία ἂν φεύγεις ἢ ἂν γυρίζεις οὔτε ἔχει σημασία ποὺ ἄσπρισαν τὰ μαλλιά μου, δὲν εἶναι τοῦτο ἡ λύπη μου – ἡ λύπη μου εἶναι ποὺ δὲν ἀσπρίζει κ᾿ ἡ καρδιά μου. Ἄφησέ με νἄρθω μαζί σου”.
poetry+Neruda Επτά ποιήματα που αξίζει να έχεις διαβάσει (έστω μια φορά) στη ζωή σου

Δε σ’ αγαπώ – Pablo Neruda
Δε σ’ αγαπώ σαν να ‘σουν ρόδο αλατιού, τοπάζι,
σαΐτα από γαρούφαλα που τη φωτιά πληθαίνουν:
σ’ αγαπώ ως αγαπιούνται κάποια πράγματα σκούρα,
μυστικά, μέσ’ από την ψυχή και τον ίσκιο.

Σ’ αγαπώ καθώς κάποιο φυτό που δεν ανθίζει,
μα που μέσα του κρύβει το λουλουδόφως όλο,
και ζει απ’ τον έρωτά σου σκοτεινό στο κορμί μου
τ’ άρωμα που σφιγμένο μ’ ανέβηκε απ’ το χώμα.

Σ’ αγαπώ μη γνωρίζοντας πώς, από πού και πότε,
σ’ αγαπώ στα ίσια δίχως πρόβλημα ή περηφάνια:
σ’ αγαπώ έτσι γιατί δεν ξέρω μ’ άλλον τρόπο,
παρά μ’ ετούτον όπου δεν είμαι μήτε είσαι,
που το χέρι σου πάνω μου το νιώθω σαν δικό μου,
που όταν κοιμάμαι κλείνουν και τα δικά σου μάτια.

 Επτά ποιήματα που αξίζει να έχεις διαβάσει (έστω μια φορά) στη ζωή σου

Το Μονόγραμμα του Οδυσσέα Ελύτη (απόσπασμα)
Σ’ αγαπάω μ’ ακούς;
Κλαίω, πως αλλιώς, αφού αγαπιούνται οι άνθρωποι
κλαίω για τα χρόνια που έρχονται χωρίς εμάς
και τραγουδάω για τα αλλά που πέρασαν, εάν είναι αλήθεια.
Για τα «πίστεψέ με» και τα «μη.»
Μια στον αέρα μια στη μουσική,
εάν αυτά είναι αλήθεια τραγουδάω
κλαίω για το σώμα πού άγγιξα και είδα τον κόσμο.
Έτσι μιλώ για ‘σένα και για ‘μένα..
Επειδή σ’ αγαπάω και στην αγάπη
ξέρω να μπαίνω σαν πανσέληνος
από παντού, για ‘σένα
μέσα στα σεντόνια, να μαδάω λουλούδια κι έχω τη δύναμη.
Αποκοιμισμένο, να φυσάω να σε πηγαίνω παντού,
σ’ έχουν ακούσει τα κύματα πως χαϊδεύεις,
πώς φιλάς, πώς λες ψιθυριστά το «τι» και το «ε.»
Πάντα εμείς το φως κι η σκιά.
Πάντα εσύ τ’ αστεράκι και πάντα εγώ το σκοτάδι,
πάντα εσύ το πέτρινο άγαλμα και πάντα εγώ η σκιά πού μεγαλώνει.
Το κλειστό παντζούρι εσύ, ο αέρας πού το ανοίγει εγώ.
poetry+seferis Επτά ποιήματα που αξίζει να έχεις διαβάσει (έστω μια φορά) στη ζωή σου

Στροφή – Γιώργος Σεφέρης
Στιγμή, σταλμένη ἀπὸ ἕνα χέρι
ποὺ εἶχα τόσο ἀγαπήσει
μὲ πρόφταξες ἴσια στὴ δύση
σὰ μαῦρο περιστέρι.
Ὁ δρόμος ἄσπριζε μπροστά μου,
ἁπαλὸς ἀχνὸς ὕπνου
στὸ γέρμα ἑνὸς μυστικοῦ δείπνου…
Στιγμὴ σπυρὶ τῆς ἄμμου,
ποὺ κράτησες μονάχη σου ὅλη
τὴν τραγικὴ κλεψύδρα
βουβή, σὰ νὰ εἶχε δεῖ τὴν Ὕδρα
στὸ οὐράνιο περιβόλι.
poetry+kipling1 Επτά ποιήματα που αξίζει να έχεις διαβάσει (έστω μια φορά) στη ζωή σου

Αν – R. Kipling
Αν μπορείς στην πλάση τούτη να περιφρονείς τα πλούτη κι αν οι έπαινοι των γύρω δεν σου παίρνουν το μυαλό,
αν μπορείς στην τρικυμία να κρατήσεις ψυχραιμία, κι αν μπορείς και στους εχθρούς σου να σκορπίσεις το καλό,
αν μπορείς με μιας να παίξεις κάθε τι που ’χεις κερδίσει, στην καταστροφή ν’ αντέξεις και να δώσεις κάποια λύση,
αν μπορείς να υποτάξεις πνεύμα, σώμα και καρδιά, αν μπορείς όταν σε βρίζουν να μην βγάζεις τσιμουδιά,
αν μπορείς στην καταιγίδα να μη χάνεις την ελπίδα, κι αν μπορείς να συγχωρήσεις όταν σ’ έχουν αδικήσει,
αν μπορέσεις τ’ όνειρό σου να μη γίνει ο όλεθρός σου, κι αν μπορέσεις ν’ αγαπήσεις όσους σ’ έχουνε μισήσει,
αν μπορείς να είσαι ο ίδιος στην χαρά και στην οδύνη, αν η πίστη στην ψυχή σου μπρος σε τίποτα δεν σβήνει,
αν μιλώντας με τα πλήθη τη συνείδηση δεν χάνεις, αν μπορέσεις να χωνέψεις πως μια μέρα θα πεθάνεις,
αν ποτέ δεν σε μεθύσει του θριάμβου το κρασί, αν στα ψέματα των άλλων δεν λες ψέματα κι εσύ,
αν μπορείς να μη θυμώνεις, αλλά μήτε και να κλαις όταν άδικα σου λένε πως εσύ μονάχα φταις.
Αν μπορείς με ηρεμία δίχως νεύρα ή δυσφορία και τα ίδια σου τα λόγια να τ’ ακούς παραλλαγμένα,
αν μπορείς κάθε λεπτό σου να ’ναι μια δημιουργία και ποτέ σου να μην μένεις με τα χέρια σταυρωμένα.
Αν οι φίλοι σου κι οι εχθροί σου δεν μπορούν να σε πληγώσουν, αν οι σχέσεις με μεγάλους τα μυαλά δεν σου σηκώνουν
αν τους πάντες λογαριάζεις μα… κανένα χωριστά, αν μπορέσεις να φυλάξεις και τα ξένα μυστικά…
Έ! Παιδί μου τότε… Θα μπορέσεις ν’ απολαύσεις όπως πρέπει τη ζωή σου… Θα ’σαι Άνθρωπος σπουδαίος κι όλη η γη θα ’ναι δική σου!
poetry+dimoula Επτά ποιήματα που αξίζει να έχεις διαβάσει (έστω μια φορά) στη ζωή σου
Υποκατάστατο – Κική Δημουλά
Σκορπίζουν τῶν δακρύων οἱ μεγάλες συγκεντρώσεις.
Μνήμη καὶ παρὸν ψάχνουν νὰ κρυφτοῦν ἀπὸ τὴ διαύγειά τους.
Ἀραιὰ ποῦ καὶ ποῦ καμιὰ τουφεκιὰ πότε ἀπὸ κεῖνο τὸ εὐκρινὲς χαράκωμα ἡ λύπη πότε ἀπὸ ἀμυδρότερο.
Στρατηγικὴ νὰ δείξει τάχα ὅτι ἔρχονται ἐνισχύσεις.
Ἂς παραδοθεῖ. Ἔχει σχεδὸν ἐπικρατήσει ἡ φωτογραφία σου.
Ἐξαπλώθηκε ὅπου βρῆκε ἄμαχη ἐπιφάνεια ἀποδεκατισμένη αἴσθηση πρόθυμη γιὰ γαλήνη.
Ἀνεμίζει στῶν βλεμμάτων τὰ ὑψώματα ὄχι σὰν ἔθιμο ἀδρανὲς μελαγχολικὸ μὰ ὡς γενναῖος συκοφάντης τῆς ἀπώλειάς σου.
Μέρα τὴ μέρα πείθει πῶς τίποτα δὲν ἄλλαξε ὅτι ἤσουν πάντα ἔτσι, ἀπὸ χαρτὶ ἐκ γενετῆς φωτογραφία σὲ συνάντησα ἀνέκαθεν πὼς ἔτσι σ᾿ ἀγαποῦσα γυρολόγα ἀπὸ εἰκόνα σὲ ἀπεικόνιση κι ἀπὸ ἀπεικόνιση σὲ εἰκόνα σου ἀρκέστηκα.
Μνήμη καὶ παρὸν πρέπει νὰ κρυφτοῦν ἀπὸ τὴ διαύγειά τους.
Ἀραιὰ ποῦ καὶ ποῦ καμιὰ τουφεκιὰ ἀμυδρὴ. Μαρτυρία ὑπέρ σου ἡ λύπη ἂς παραδοθεῖ.
Ὁ μόνος ἀξιόπιστος μάρτυρας ὅτι ζήσαμε εἶναι ἡ ἀπουσία μας.
cosmo.gr

Πως μπορεί να ξεχρεώσει η Ελλάδα!!

ΧΕΡΑΚΙΑ...

Zion National Park: Το πάρκο των "τεσσάρων εποχών"

Zion National Park: Το πάρκο των "τεσσάρων εποχών"
To Zion National Park βρίσκεται στα νοτιοδυτικά των Η.Π.Α., στη Γιούτα και καλύπτει μια έκταση 229 τετραγωνικών μιλίων, ενώ το μήκος του φτάνει τα 15 μίλια. Βρίσκεται στη συμβολή του Οροπεδίου του Κολοράντο με την περιοχή Mojave κοντά στην έρημο και λόγω της μοναδικής γεωγραφικής τοποθεσίας του καλύπτει μια μεγάλη ποικιλία χλωρίδας και πανίδας.Πολυάριθμα είδη φυτών που ευδοκιμούν όλες τις εποχές του χρόνου, 289 είδη πουλιών, 75 θηλαστικά ζώα και 19 είδη νυχτερίδων, 32 σπάνια ερπετά και πλήθος εντόμων κατοικούν στις τέσσερις ζώνες του πάρκου: έρημο, παρόχθιες περιοχές, δάση και κωνοφόρα δάση.
Το Zion National Park περιλαμβάνει βουνά (το ψηλότερο σημείο είναι 2.661 μέτρα στο βουνό Horse Ranch), άγριας ομορφιάς φαράγγια, αμμώδεις λόφους, τεράστιους μονόλιθους, ποτάμια αλλά και ένα σπήλαιο στο χαμηλότερο σημείο του (στα 1.118 μέτρα).
Μοναδικά χρώματα εναλάσσονται μεταξύ τους με ταχύτητα, σχηματίζοντας εκπληκτικές εικόνες, ενώ το φυσικό τοπίο αλλάζει ξαφνικά, μεταφέροντας τους επισκέπτες από την έρημο, στο βουνό ή στο δάσος, από την πλούσια βλάστηση του καλοκαιριού στο απογυμνωμένο τοπίο του χειμώνα, σαν σε κινηματογραφική ταινία.
Η φυσική "σύνθεση" του πάρκου είναι μοναδική στον κόσμο, αφού οι συνδυασμοί διαφορετικών τοπίων καταδεικνύουν ότι η φύση κερδίζει στα σημεία και τον πιο έμπειρο φωτογράφο ή ακόμη και τον διασημότερο ζωγράφο! Άλλωστε η διαδρομή από την έρημο στο βουνό και από τα ποτάμια στους βράχους είναι το λιγότερο σπάνιο έργο τέχνης!

Zion National Park: Το πάρκο των "τεσσάρων εποχών"

Πηγή: perierga.gr

Τα δέκα καλύτερα Ελληνικά χωριά

Τα δέκα καλύτερα Ελληνικά χωριά
Η Ελλάδα έχει ομορφιές. Μέσα σε αυτές και τα παραδοσιακά χωριά της. Παρουσιάζουμε τα 10 καλύτερα καθώς και λίγα λόγια για το καθένα...
ΣΥΡΡΑΚΟ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Το Συρράκο (ή Σιράκο) είναι χωριό του νομού Ιωαννίνων, που ανήκει διοικητικά στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων. Είναι χτισμένο σε μία πλαγιά του όρους Λάκμος, σε υψόμετρο 1.150 μέτρων. Το Συρράκο στέκεται πάνω από την χαράδρα του ποταμού Χρούσια, παραπόταμου του Καλαρρύτικου και απέναντι του αντικρίζει τα Τζουμέρκα. Οι κοντινότερες πόλεις στο Συρράκο είναι τα Ιωάννινα και η Άρτα που απέχουν 40 λεπτά με μία ώρα ορεινής διαδρομής.

 
ΑΡΑΧΩΒΑ - ΛΕΙΒΑΔΙΑ
Η Αράχωβα (ή Αράχοβα) είναι μία ορεινή κωμόπολη του Νομού Βοιωτίας χτισμένη στις νότιες πλαγιές του Παρνασσού σε υψόμετρο 968 μέτρων. Αποτελούσε έδρα του ομώνυμου δήμου μέχρι τα τέλη του ενώ με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης εντάχθηκε στον νέο δήμο Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας, του οποίου αποτελεί Δημοτική Ενότητα. Ο πληθυσμός της σύμφωνα με την απογραφή του 2001 είναι 3.703 κάτοικοι, ενώ ο πληθυσμός ολόκληρου του δήμου ήταν 4.180 κάτοικοι. Αποτελεί δημοφιλές χειμερινό θέρετρο, χάρη στην ύπαρξη χιονοδρομικού κέντρου και τη μικρή της απόσταση από την Αθήνα (περίπου 160 χιλιόμετρα).

 
ΔΙΚΟΡΦΟ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Το χωριό Δίκορφο οφείλει το όνομά του στην τοποθεσία του, καθώς είναι κτισμένο στα 1.000μ. ανάμεσα σε δύο λόφους στην πολύ δασωμένη βορινή πλευρά του βουνού Μιτσικέλι. Το Δίκορφο είναι γνωστό ως οικισμός από το 1431. Την ιστορία του μαρτυρούν τα μεγάλα πέτρινα αρχοντικά, η βιβλιοθήκη, τα λιθόστρωτα καλντερίμια, οι ξερολιθιές και οι αυλόπορτες που ενώνουν τα σπίτια.

 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
Η Μονεμβάσια, ή Μονεμβασία, ή Μονεμβασιά, ή Μονοβάσια, γνωστή στους Φράγκους ως Μαλβασία, είναι μια μικρή ιστορική πόλη της ανατολικής Πελοποννήσου, της επαρχίας Επιδαύρου Λιμηράς, στο Νομό Λακωνίας. Είναι περισσότερο γνωστή από το μεσαιωνικό φρούριο, επί του ομώνυμου "Βράχου της Μονεμβασιάς", που αποτελεί στην κυριολεξία μικρή νησίδα που συνδέεται με γέφυρα σε σχηματιζόμενο λαιμό συνολικού μήκους 400 μέτρων με τη σημερινή παράλια κατ΄ έναντι πόλη επί της λακωνικής ακτής. Στα διασωθέντα κτήρια και τις δομές στο κάστρο περιλαμβάνονται αμυντικές κατασκευές του εξωτερικού κάστρου και αρκετές μικρές βυζαντινές εκκλησίες.
Το όνομά της είναι σύνθετη λέξη, που προέρχεται από τις δύο ελληνικές λέξεις Μόνη και Έμβασις. Πολλές από τις οδούς είναι στενές και κατάλληλες μόνο για τους πεζούς. Ο κόλπος της Παλαιάς Μονεμβασιάς βρίσκεται στο Βορρά. Το παρωνύμιο της Μονεμβασιάς είναι «Γιβραλτάρ της ανατολής», επειδή τυγχάνει να είναι σε σμίκρυνση πανομοιότυπη με τον βράχο του Γιβραλτάρ.
Ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος καταγόταν από τη Μονεμβασιά, όπου και βρίσκεται σήμερα ο τάφος του.
Σήμερα έχει 4.660 κατοίκους.

 
ΔΙΛΟΦΟ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Το Δίλοφο είναι ορεινό χωριό του νομού Ιωαννίνων και ανήκει στο συγκρότημα των Ζαγοροχωρίων της Ηπείρου. Είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1.000 μέτρων στις πλαγιές της Τύμφης. Το Δίλοφο ανήκει στον δήμο Κεντρικού Ζαγορίου και ο πληθυσμός τους σύμφωνα με την απογραφή του 2001 είναι 39 κάτοικοι, οι οποίοι ασχολούνται με την κτηνοτροφία και τον τουρισμό. Απέχει 32 χιλιόμετρα από τα Ιωάννινα ενώ η πρόσβαση στο χωρίο είναι ιδιαίτερα εύκολη αρκεί να είστε προσεκτικοί στις πινακίδες που θα σας οδηγήσουν σε αυτό μίας και δεν είναι πάνω στον οδικό δρόμο. Το χαρακτηριστικό αυτό σε συνδυασμό με την απαγόρευση διέλευσης αυτοκινήτων μέσα από τον οικισμό, έχει βοηθήσει σημαντικά στην διατήρηση του παραδοσιακού χαρακτήρα και της αυθεντικής Ζαγορίσιας ταυτότητας που το κάνουν να ξεχωρίζει ανάμεσα από τα περισσότερα και ομολογουμένως πανέμορφα χωρία του Κεντρικού Ζαγορίου. Ο χαρακτηρισμός μάλιστα του οικισμού ως παραδοσιακού και διατηρητέου έχει ενισχύσει τον αναλλοίωτο χαρακτήρα του μίας και σε αυτό επιτρέπονται μόνο αναστηλώσεις και ανακατασκευές παλαιών κτισμάτων. Το παλαιότερο όνομα του χωριού μέχρι το 1920 ήταν Σωπετσέλι ήΣο(μ)ποτσέλι, ονομασία η οποία στα σλάβικα και βλάχικα σημαίνει "τόπος με πολλά νερά".

 
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ - ΛΑΡΙΣΑ
Αμπελάκια...Το Στολίδι της Θεσσαλίας!
Μακριά από τα αστικά κέντρα και τους συγκοινωνιακούς άξονες,σε εποπτική θέση,πέντε χιλιόμετρα από τα Ιερά στενά των Τεμπών, ανηφορίζοντας κανείς μπορεί να δει να ξεπροβάλουν τα Αμπελάκια, η Ιστορική Κοινότητα των Αμπελακίων όπως έχει επικρατήσει.Κοινότητα η οποία ανήκει στην Επαρχία Λάρισας του Νομού Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Βρίσκεται στους πρόποδες του όρους 'Οσσα',ή 'Κίσσαβος' και σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από τα Τέμπη όπου περνά η Εθνική οδός,Αθηνών - Θεσσαλονίκης και σε απόσταση 31 χιλμ. από την Λάρισα,120 από Θεσσαλονίκη και 380 από την Αθήνα. Η πρώτη οπτική επαφή με τα Αμπελάκια δίνει στον ταξιδιώτη την εντύπωση ότι αυτό το «χωριό» διαφέρει από τα άλλα ...και όντως αυτό συμβαίνει.
Αρχοντικά κρεμασμένα στις πλαγιές του βουνού μαρτυρούν με την αρχιτεκτονική τους-αρχικά-ότι τα χρόνια που πέρασαν άφησαν την δική τους ανεξίτηλη ιστορική πινελιά.Μια μαγεία διάχυτη μέσα στα στενά του χωριού αφήνουν τον ταξιδιώτη άφωνο να θαυμάζει τον πολιτισμό που μαρτυρούν τα σπίτια,οι λιθόστρωτοι δρόμοι,οι γέροντες.

 
ΣΠΥΛΑΙΟ - ΓΡΕΒΕΝΑ
Το Σπήλαιο Γρεβενών είναι χωριό του νομού Γρεβενών. Ανήκει στον δήμο Θ. Ζιάκα και έχει μόνιμο πληθυσμό γύρω στα 300-500 ατόμα. Από τα αξιοθέατα του, το πολύ παλιό και καλά διατηρημένο Μοναστήρι, η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, χτισμένη αρχές του 1800, το δημοτικό σχολείο, που είναι κτίριο του 1930, το φαράγγι του Σπηλαίου με το γεφύρι της Πορτίτσας, το Γεφύρι του Κατσουγιάννη και της Λιάτισσας. Από το Σπήλαιο ήταν ο Μακεδονομάχος Οπλαρχηγός Αδαμάντιος Μάνος (καπετάν Κόκκινος). Οι μόνιμοι κάτοικοι του Σπηλαίου ασχολούνται κυρίως με την κτηνοτροφία και την καλλιέργεια της γης. Από τα πιο φημισμένα προϊόντα είναι τα φασόλια, η κατσικίσια φέτα και το τσίπουρο. Επίσης φημισμένο είναι το πανηγύρι του Σπηλαίου το Δεκαπενταύγουστο προς τιμήν του μοναστηριού της Παναγίας. Το πανηγύρι κρατάει τρεις ημέρες, από τις 14 μέχρι και τις 16 Αυγούστου. Η μάζωξη γίνεται στην κεντρική πλατεία του χωριού, όπου παίζουν τοπικά συγκροτήματα και ο κόσμος χορεύει παραδοσιακούς χορούς. Στο Σπήλαιο Γρεβενών συρρέουν μέλη πολλών ορειβατικών συλλόγων καθώς και λάτρεις επικίνδυνων σπορ για να κάνουν ορειβασία, canyoning ή κανόε-καγιάκ.

 
ΝΥΜΦΑΙΟ - ΦΛΩΡΙΝΑ
Το χωριό Νυμφαίο (παλαιότερα Νιβέστα ή και Νεβέσκα) είναι ορεινός οικισμός (υψόμ. 1350) που έχει χαρακτηρισθεί «διατηρητέος παραδοσιακός οικισμός». Υπάγεται στο Δήμο Αμυνταίου του Νομού Φλώρινας. Βρίσκεται στο νότιο άκρο του νομού, στις ανατολικές κλιτείς του όρους Βέρνου σε απόσταση 57 χλμ από την πόλη της Φλώρινας μέσω του οδικού άξονα Ξινού Νερού.Οι ταξιδιωτικοί οδηγοί το παρουσιάζουν ως ένα από τα δέκα ομορφότερα χωριά της Ευρώπης, ενώ στον παγκόσμιο διαγωνισμό της U.N.E.S.C.O. διεκδίκησε το Διεθνές Βραβείο Μελίνα Μερκούρη για την άριστη διαχείριση πολιτιστικού αποθέματος και φυσικού περιβάλλοντος
 
 
ΒΛΑΣΤΗ - ΚΟΖΑΝΗ
Η Βλάστη (παλαιότερες ονομασίες: Μπλάτσι ή Βλάτσι, Μπλάτζι (1830), Μπλάτζη (1858), Βλάτζη (1860) και Βλάτση, αλλά πιθανότατα και Βλάττη) είναι ένα γραφικό ορεινό χωριό του νομού Κοζάνης. Υπήρξε ένα από τα σημαντικά προπύργια του Ελληνισμού κι ένα από τα μεγαλύτερα κεφαλοχώρια της Δυτικής Μακεδονίας.
 
 
ΠΕΡΤΟΥΛΙ
Ακολουθώντας τον ανηφορικό δρόμο στις πλαγιές του Κόζιακα 13 χιλιόμετρα μετά την Πύλη και σε υψόμετρο 900 μέτρων φτάνουμε στην Ελάτη , το μεγαλύτερο από τα ορεινά χωριά του νομού Τρικάλων και το πιο τουριστικά ανεπτυγμένο. Το παλιό όνομα του χωριού ήταν μέχρι το 1955 Τύρνα. Μεταξύ μας, οι ντόπιοι αποκλειστικά Τύρνα της αποκαλούν... Πιθανολογείται ότι ιδρύθηκε μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης.
Χτισμένη κυριολεκτικά μέσα στο πράσινο , η Ελάτη διαθέτει σήμερα όλες εκείνες τις υποδομές και προδιαγραφές που την αναδεικνύουν ως τουριστικό προορισμό «πρώτης γραμμής» για όλες τις εποχές του έτους. Παρέχει στον επισκέπτη ένα μοναδικού κάλους φυσικό περιβάλλον, φιλοξενία σε άφθονα γραφικά καταλύματα , και ανεπανάληπτους για τις παραδοσιακές γεύσεις τους χώρους εστίασης. Είναι το ορμητήριο για μοναδικές σε ομορφιά διαδρομές, μέσα στο πυκνό ελατόδασος , για οδηγούς και πεζοπόρους.

Εκκεντρικά σπίτια για σκύλους Celebrity Brick Estate Dog House

Celebrity Brick Estate Dog House
The mastermind behind this upscale doggie abode is craftsman Alan Mowrer, known for creating the most fashionable dog houses in the world. This manor is estimated at $25,000 and boasts running water, lighting, air conditioning and heat! One of the best dog houses we've seen. (Link)


 Celebrity Hacienda Dog House

Celebrity Hacienda Dog House
Created by custom doghouse design artists at La Petite Maison, this $30,000 red clay-roofed manse is large enough to accommodate a human and comes complete with terra-cotta floors. Who's the lucky pooch that calls this humble abode home? This casa belongs to the pets of actress/model Rachel Hunter and is a scaled-down version of her California house. Price: $30,000.00. (Link)


 Dog House with a deck and pool

Dog House with a deck and pool
This is a custom-made dog house built having in mind all the minimum details, including real materials, a wooden deck and a bone shaped pool. (Link)


 Magis Dog House

 Magis Dog House
The Magis Dog House is a polyethylene indoor/outdoor dog house that sits on two stylish stainless steel legs, with a small set of steps leading to the door. Designer: Michael Young for Magis. (Link)


 Modern Dog House

Modern Dog House
Inspired by Bauhaus architecture, the spacious Cubix dog house is a hand-built contemporary abode for man's best friend. The Cubix dog house is designed and manufactured by the German company Best Friend's Home, and is available in three sizes: small, medium and large. The Cubix dog house sells for $5,800-$6,300 depending on size. (Link)


 Paris Hilton's Dog Mansion

 Paris Hilton's Dog Mansion
Paris's pinkified pet playhouse has two floors. Downstairs there is a living room and upstairs there is a bedroom and a closet to stash the many outfits she has purchased for her small pets. Hilton's dogs, which bear names like Tinkerbell, Marilyn Monroe, Prince Baby Bear, Harajuku, Dolce and Prada, will feel right at home because the mini-mansion, outfitted by interior decorator Faye Resnick was designed to resemble Hilton's own home in all its pink majesty and includes miniature Philippe Starck furniture, heat, air conditioning and even a black crystal chandelier and black ceiling moldings. The Price? Only $325,000. (Link)


 Luxury Caravan Dog House

Luxury Caravan Dog House
Eccentric Italian designer Marco Morosini enjoys putting his humor and own creative spin on the world as he experiences it. Making a social critique on the ways in which we worship our pets, he created his brilliant and beautiful Dog in a God collection. Genius! (Link)


 Duplex Dog House

Duplex Dog House
The answer to your dog house prayers has been answered with the duplex wood dog house. Spacious enough for two large dogs or one extra-large dog, this house is not only practical but also affordable. Each duplex house comes with a removable partition to accommodate one or two dogs. (Link)


 Farm Dog House

Farm Dog House
Farm life suits dogs quite well, whether you live on a farm or not. The Hundehaus Farm Dog House gives a sense of farm living to the pup in your family, with traditional red outer walls, a shingled roof and small, paned glass windows. Inside, your dog can rest comfortably on a flannel dog bed, looking out at its pasture when not counting sheep within. (Link)


 Dog is a God by Marco Morosini

Dog is a God by Marco Morosini

Read more at http://www.oddee.com/item_97267.aspx#JlFfM2Oxb95GIoDe.99