Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

ΑΣΕΠ: Ενημέρωση για τις προκηρύξεις 6Κ/2014 και 7Κ/2014

ΑΣΕΠ: Ενημέρωση για τις προκηρύξεις 6Κ/2014 και 7Κ/2014Όσον αφορά τις προκηρύξεις 6Κ/2014 και 7Κ/2014 γνωστοποιούνται τα παρακάτω.
Στο πλαίσιο της Προκήρυξης 6Κ/2014 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 18/16-12-2014 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα (30) θέσεων μονίμου προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, υποβλήθηκαν συνολικά εννιακόσιες είκοσι οκτώ (928) αιτήσεις.
Στο πλαίσιο της Προκήρυξης 7Κ/2014 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 19/23-12-2014 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου – ειδικότητας Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας, υποβλήθηκαν συνολικά χίλιες εξακόσιες ογδόντα έξι (1.686) αιτήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου