Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

Ανατριχιαστική προφητεία του Κοσμά του Αιτωλού για την Ουκρανία

"Αν ό πόλεμος πιαστεί από κάτω, λίγα θα πάθετε. Αν πιαστεί από πάνω θα καταστραφείτε" έλεγε ο Πατροκοσμάς 250 χρόνια πριν.
Ο πόλεμος πράγματι από κάτω πιάστηκε πολλές φορές (Λιβύη, Συρία) χωρίς να έχουμε μια γενική ανάφλεξη.

Αν όμως τώρα ξεκινήσει ένας εμφύλιος στην Ουκρανία, με στόχο την εισβολή των Δυτικών και κυρίως των Αμερικανών στην "αυλή" της Ρωσίας, ώστε να θέσουν την Μόσχα στο πυρηνικό "στόχαστρο" και λόγω της εγγύτητας να μην υπάρχει χρόνος αντίδρασης, μπορεί να οδηγηθούμε όντως σε μια παγκόσμια σύρραξη.

Η Ρωσία λόγω επιβίωσης δεν μπορεί να δεχτεί τους Αμερικανούς έξω από το σπίτι της. Οι δε Αμερικανοί βιάζονται διότι, η οικονομία τους καταρρέει και η ισχύς τους σε 10 χρόνια θα έχει μειωθεί στο μέγιστο.

Μία ανέκδοτη προφητεία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού

Μία ανέκδοτη προφητεία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού


Μιά ανέκδοτη προφητεία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού που τελευταίως κυκλοφόρησε από την Ι. Μ. Αιτωλοακαρνανίας
Η προφητεία αυτή, φωτογραφίζει επιτυχώς την εποχή μας, τα τελευταία συμβάντα στήν χώρα μας, καί την φορολογική επέμβαση τών ξένων πού πιέζουν καί υποκύπτει έναν φοβισμένο πρωθυπουργό εντελώς ακατάλληλο για τίς συγκυρίες πού διερχόμαστε...
Τά προτεινόμενα μέτρα "μιάς ακόμη νέας λιτότητας", στοχεύουν προφανώς στήν εξαγρίωση καί στήν Επανάσταση τού λαού ώστε να πέσει η Ελλάδα σε ακυβερνησία, σέ χάος, καί σέ νέο Εμφύλιο...
Μιά ικανή δικαιολογία δηλαδή, γιά να μπούνε ξένες στρατιωτικές δυνάμεις καί να καταλάβουν την χώρα...
Αμυδρή ελπίδα δίνει η παρακάτω προφητεία τού Αγίου Κοσμά: 
"Θά ξεκινήσουν νάρθουν γιά νά εισπράξουν τους φόρους. Δέν θά προφθάσουν όμως, γιατί θά γίνει πόλεμος...», ( εννοώντας προφανώς τόν Γ΄ Παγκόσμιο πόλεμο στά στενά τού Βοσπόρου καί στην Κωνσταντινούπολη...).
Είναι όμως αυτό, ή "έτερον προσδοκώμεν;"
Οι προφητείες τού Αγίου Κοσμά, ήταν αυτό που έκανε τόν σκλαβωμένο Έλληνα τού ΙΗ΄ αιώνα νά αναθεώρηση τη μοιρολατρική κατάσταση στην οποία τόν είχε ρίξει ή σκλαβιά των τριών αιώνων.
Ό Άγιος Κοσμάς καλλιέργησε τό δυνατόν της απελευθερώσεως. Μάλιστα γιά την απελευθέρωση τους, τους φύτευε διάφορες μελλοντικές καταστάσεις. Τους προφήτευε γιά τό ποθούμενον. Καί τί άλλο γλυκύτερον μπορούσαν νά επιθυμούν από τό να φάνε τό γλυκό ψωμί της ελευθερίας;
Έτσι άρχισε νά κινείται τό ενδιαφέρον καί ή επιθυμία γιά «τό ποθούμενον» γράφει ή Οσιολογιωτάτη μοναχή Ευθυμία, Καθηγουμένη της Ί. Μονής τού Αγίου Κοσμά τού Αιτωλού, στό βιβλίο της «Προφητείες τού Αγίου Κοσμά τού Αίτωλού, μέσα στην Ιστορία».
Έδώ, δεν θά σημειώσομε κάποια από τίς γνωστές προφητείες τού Αγίου Κοσμά τού Αιτωλού, τού Εθναποστόλου καί Ιεραποστόλου, αλλά θά φέρομε στό φώς, μιά ανέκδοτη προφητεία πού αφορά και μέλλοντα και παρόντα...
Από χρόνια είχα ακούσει από γέροντες, ότι ό Άγιος Κοσμάς καί γιά τόν τόπο μας είχε ειπεί προφητείες. Πολλές φορές άκουσα νά λένε παππούδες καί γιαγιάδες, ότι ό Άγιος Κοσμάς είπε: " Οί Τούρκοι θά ξανάρθουν μέχρι τό Ντουγρί!... "Επειδή όμως τοποθεσίες μέ τό όνομα «Ντουγρί» υπάρχουν καί σέ άλλα μέρη της Πατρίδος μας, δέν έδωσα καί τόση σημασία...
Τελευταίως όμως, όταν ό π. Κωνσταντίνος Γιολδάσης ύπηρετούσε ώς διάκονος εις τόν Ιερόν Ναόν της Ζωοδόχου Πηγής, Αγρινίου, σέ μιά συζήτηση, μού απεκάλυψε, ότι πρόκειται γιά τό Ντουγρί Τριχωνίδος, άρχισα νά ερωτώ...
Επισκέφθηκα γέροντας της περιοχής μας καί δή τής ορεινής Τριχωνίδος, καί άκουσα, σχεδόν τά ίδια, μέ αυτά πού μού διηγήθηκε ό κ. Μιχαήλ Γιολδάσης, κάτοικος Αγίας Βαρβάρας.
Ό κ. Μιχαήλ Γιολδάσης επί λέξει είπε:
"Όταν ήμουν στό δημοτικό Σχολείο ή γιαγιά μου και ό πάππους μου, μού μιλούσαν γιά τόν «Άγιο Παπουλάκη» πού πέρασε καί άπό τό χωριό μας. Ό Παντελής Καρόπουλος, ή Ζάρας, μας διηγείτο γεγονότα καί λόγια τού «Αγίου Παπουλάκη» που κι εκείνος τά ήκουσε από τόν παππού του, που ήταν αυτήκοος μάρτυς τών λόγων τού Αγίου Κοσμά, νέος τότε.
Έλεγε λοιπόν ότι:
Κάποτε κατεβαίνοντας από τό χωριό του, Μέγα Δένδρο, ό Άγιος Κοσμάς έφθασε στην Παραβόλα. Διψασμένος, ζήτησε από τους κατοίκους της Παραβόλας λίγο νερό νά ξεδιψάσει...
Οι Παραβολιώτες όμως δέν τού έδωσαν νερό από εκείνο που έπιναν, αλλά νερό από μία στέρνα... Ό Άγιος δέν τό γεύτηκε καί είπε:-- Νερό νά μήν έχετε. Στά πόδια σας είναι τό νερό. Στά πόδια σας είναι το νερό, κι΄ εσείς δέν θάχετε δικό σας νερό. Κοίταξε κατά τη λίμνη καί τά βουνά ό Παπουλάκης καί είπε : " Νερό, Νερό..."Έφυγε διψασμένος καί προχώρησε καί έφθασε στην Ντέμη, τό σημερινό χωριό Καινούριο.
Κάθισε κάτω από ένα Πλάτανο μεγάλο. Οι κάτοικοι τού προσέφεραν νερό. Κάλεσε τότε τους Έλληνας τού χωριού νά έλθουν νά τους μιλήσει... Όμως, ήλθαν λίγοι...
Απορημένος τους ρώτησε:
- Γιατί δέν έρχονται καί οι άλλοι; καί τού απάντησαν:
- Άγιε Παπουλάκη φοβούνται μήπως ό Ντέμ, ή Άντέμ αγάς, που είναι εδώ, όταν μας δεί μαζεμένους θά μας κόψει ( τα κεφάλια )...
Τότε ό Άγιος Κοσμάς τους βεβαίωσε, ότι ό Ντέμ αγάς έφυγε απ' εδώ καί βρίσκεται στό Ζαπάντι. Καί πρόσθεσε ο Άγιος:
- Θά ξανάρθουν οι Τούρκοι...
ΟΙ ΔΥΟ ΧΩΡΕΣ...
Έν τω μεταξύ συγκεντρώθηκαν οι κάτοικοι καί ό Άγιος Κοσμάς τούς μίλησε καί τούς δίδαξε... Όταν τελείωσε τό Θείο λόγο του, οι κάτοικοι τόν ερώτησαν.
- Πότε, άγιε Παπουλάκη, θάρθουν οι Τούρκοι εδώ;
Κι΄ εκείνος απάντησε, βάζοντας μία εικόνα της Παναγίας μέσα στην κουφάλα τού Πλατάνου.
- «Όταν θά ξεραθεί αυτός ό Πλάτανος καί θά σμίξουν οι δυό χώρες, τότε οι Τούρκοι θάρθουν ατουφέκιστοι καί θά πιουν καφέ στό Ντουγρί».
-Καί πότε, Άγιε τού Θεού, θά σμίξουν οι δυό χώρες, καί ποιές είναι αυτές;
- «Σας είπα ότι, όταν ξεραθεί καί κοπεί ό πλάτανος καί σμίξουν οι δυο χώρες. Οι δυο χώρες είναι τό Βραχώρι καί ό τόπος πού πατάμε τώρα (ή Ντέμη). Τότε θά σάς βάλουν μεγάλους φόρους οι Ευρωπαίοι. Θά βάλουν φόρους καί στά παράθυρα καί στά χωράφια. Θά ξεκινήσουν νάρθουν γιά νά εισπράξουν τους φόρους. Δέν θά προφθάσουν όμως, γιατί θά γίνει πόλεμος...».
Έδώ καί αρκετά χρόνια τό 1974, ό πλάτανος ξεράθηκε... Οι κάτοικοι τού Καινούριου (Ντέμη), καλύπτοντας τό ρέμα, στην όχθη τού οποίου ήταν ό πλάτανος, έκοψαν τίς ρίζες τού δένδρου καί έριξαν τσιμέντα. Φυσικό ήταν, ό πλάτανος νά ξεραθεί, όποτε τόν έκοψαν...
Δίπλα ακριβώς από τόν πλάτανο καί τό ρέμα, κάποιος κάτοικος τού χωριού επονομαζόμενος Τασούλης, ανήγειρε τό σπίτι του καί στό ισόγειο άνοιξε καφενείο. Όταν έκλεινε αργά τό βράδυ τό καφενείο, γιά νά ανέβει στό σπίτι του, έβλεπε μία σκιά νά περιφέρεται, στον τόπο εκείνο. Κατ' αρχάς φοβήθηκε...
Όταν τού είπαν, ότι έδώ ό Άγιος Κοσμάς στάθηκε καί ομίλησε, συγκινημένος καί εκδηλώνοντας την ευλάβεια του προς τόν Άγιο, έκτισε ένα εικόνισμα, ή Προσκυνητάρι καί έβαλε μέσα τήν εικόνα τού Αγίου Κοσμά. Άπό τότε δέν είδε ξανά τήν σκιά!!! Σήμερα τό καφενείο τό έχουν τά παιδιά του.
Τό δεύτερο «σημείο» τό όποιο έδωσε ό Άγιος Κοσμάς είναι
«Όταν θά ενωθούν οι δυό χώρες, Βραχώρι καί Ντέμη...».
Ήδη μέ τό σχέδιο «Καλλικράτης» τό Αγρίνιο καί τό Καινούριο (Ντέμη) γίνονται ένας δήμος.
«Οι δύο χώρες, ενώνονται»!!!
Άλλοι γέροντες προσθέτουν στην ανωτέρω προφητεία τού Αγίου Κοσμά καί τούτα τά λόγια του:
«Αυτά θά γίνουν όταν θά είναι τά τέσσαρα 7, τά 3 Κ, καί ένα Π».
Τήν πλήρη ερμηνεία τών λόγων τού Μεγάλου Αγίου μας, μόνο ό Κύριος γνωρίζει καί ό χρόνος θά επιβεβαιώσει.
Προσθέτουν ακόμη οι Γέροντες, ότι ό Άγιος Κοσμάς είχε μαζί του τρία πράγματα: Ένα σκαμνάκι, στό όποιο ανέβαινε νά ομιλήσει, ένα σακούλι (που είχε μέσα βιβλία), καί ένα Σταυρό, τόν όποιο έστηνε καί κάτω άπό τή σκιά του ομιλούσε... Τά προφητικά λόγια τού Αγίου είναι φοβερά καί συγκλονιστικά! Τό δικό μας χρέος είναι νά ετοιμαζόμαστε, διότι «ό καιρός συνεσταλμένος έστι» καί «αί ήμερα πονηρά είσί...».
Σημειώσεις
Πράγματι η Παραβόλα, μέχρι πρότινος δέν είχε νερό...
Ό νυν Δήμαρχος κ. Βασίλειος Καπέρδας, ύστερα από κάποιο τρανταχτό γεγονός(;), προέβη εις γεώτρηση εις τήν Παραβόλα, καί βρήκε ολόκληρο «Ποτάμι» νερό. Όχι μόνο εις ποσότητα άλλα καί εις άρίστη κατάσταση καί ποιότητα.
Άπό ευγνωμοσύνη προς τόν Άγιο Κοσμά, έκτισε εκκλησάκι εις τό "Ονομα τον Αγίου. Πόσον φωτισμένη και όντως αληθινή υπήρξε ή προφητεία τον Αγίου μας: «Κάτω άπό τά πόδια σας είναι ποτάμι νερό»!
(Από τό περιοδικό "Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός" πού εκδίδει η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλοακαρνανίας. Τεύχ. 14 τού 2010)

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΟ Άγιος Κοσμάς είχε το χάρισμα να προφητεύει, να προβλέπει γεγονότα και με το χάρισμα αυτό να εντυπωσιάζει ακόμα και τους πιο άπιστους ανθρώπους. Πολλές προφητείες που διασώθηκαν αναφέρονται στην απελευθέρωση του έθνους, κάποιες μάλιστα προμηνύουν το απώτερο μέλλον του κόσμου και την ροπή που θα πάρει όσο θα περνούν τα χρόνια.
Προφητείες του Άγιου Κοσμά του Αιτωλού:
«θα έρθει καιρός να σας πάρουν οι εχθροί σας και τη στάχτη από τη φωτιά, αλλά σεις να μην αλλάξετε την πίστη σας, όπως θα κάμουν οι άλλοι».
«Σας λυπάμαι για την υπερηφάνεια , όπου έχετε. Και αν δεν αφήσετε αυτά τα πράγματα που κάνετε, την αυθαιρεσία και την ληστεία, θα καταστραφείτε. Σε κείνο το κλαρί, που κρεμάτε τα σπαθιά σας, θα ρθει μια μέρα που θα κρεμάσουν οι γύφτοι τα όργανά τους»
«Τα βάσανα είναι ακόμη πολλά. Θυμηθείτε τα λόγια μου. Προσεύχεσθε, ενεργείτε και υπομένετε στερεά. Εως ότου να κλείσει αυτή η πληγή του πλατάνου του χωρίου σας σκλαβωμένο και δυστυχισμένο».
«Με άλλους θα κοιμηθείτε και με άλλους θα ξημερώσετε»
«Οι πλούσιοι θα γίνουν πτωχοί θα πεθάνουν»
«θα έρθει καιρός που θα διευθύνουν τα άλαλα και τα μπάλαλα»
«Η αιτία του γενικού πολέμου θα έρθει πρώτα από την Δαλματία. Πρώτα θα διαμελιστεί η Αυστρία και ύστερα η Τουρκία
«Εσείς θα πάτε να κατοικήσετε αλλού και άλλοι θα έρθουν να κατοικήσουν σε σας».
«Θα σας επιβάλλουν μεγάλο και δυσβάστακτο φόρο, αλλά δεν θα προφθάσουν»
«Οι άνθρωποι θα καταντήσουν γυμνοί και θα γίνουν τεμπέληδες».
«Θα έρθει καιρός που θα βγει ο καταραμένος δαίμονας από το καυκί του».
«Θα βγουν πράγματα από τα σχολεία που ο νους σας δεν φαντάζεται».
«Θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι θα μιλούν από ένα μακρινό μέρος σ’ ένα άλλο, σαν ναναι σε πλαϊνά δωμάτια».

Αγ. Κοσμάς ο Αιτωλός: ''Δεν θα πληρωθεί το χρέος''

Πολλοί ήταν εκείνοι που προφήτευαν το σήμερα.
Ο Αγ. Κοσμάς ο Αιτωλός, ήταν ένας από εκείνους που επιβεβαιώθηκαν κατά την γνώμη αρκετών. Σας παρουσιάζουμε το αυθεντικό κείμενο γραφής, με την γλώσσα και την γραμματική την σωστή ελληνική.
«Τέλος με τα φοβικά σύνδρομα του Μνημονίου και των Δανειακών Συμβάσεων, που είναι όλα άκυρα και παράνομα, αντισυνταγματικά και απάνθρωπα!

200 χρόνια πριν ο Εθναπόστολος του Γένους, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός που ανέστησε Πίστη και Πατρίδα στις ψυχές των Σκλάβων, μας αποκάλυψε με τη Χάρη του Θεού, ότι ΔΕΝ θα πληρωθεί το δυσβάσταχτο και εν πολλοίς
κατασκευασμένο και παράνομο Ελληνικό «χρέος», το....οποίο δημιουργήθηκε ρίχνοντάς μας χρήμα πολύ, μέσω ΕΟΚ/ΕΕ, που αλλοίωσε ο λαό μας, τις αξίες, τις παραδόσεις και την ίδια την υπόστασή του! Ιδού οι συγκεκριμένες προφητείες του για το Ελληνικό «Χρέος»:

α. «Θα σας ρίξουν παρά πολύ• θα σας ζητήσουν να τον πάρουν πίσω, αλλά ΔΕΝ θα μπορέσουν»! (σ.σ. παράς είναι το χρήμα)
β. «Θα σας επιβάλουν μεγάλο και δυσβάστακτο φόρο, αλλά ΔΕΝ θα προφθάσουν»!

Καί αναφέρει επίσης σχετικά:

γ. «Θα βάλουν φόρο στις κότες και στα παράθυρα»!
δ. «Θα ζητήσουν να σας πάρουν και στρατιώτες. ΔΕΝ θα προφθάσουν όμως»!

ΝΑΙ, χάρη στην Πρόνοια του Θεού, ΔΕΝ θα προφθάσουν!.. Μην ανησυχείτε για αυτό το «χρέος» λοιπόν, αλλά κοιτάξτε μονάχα το ένα και αληθινό ΧΡΕΟΣ που έχουμε στον Χριστό, την Παναγιά και τους Αγίους μας που δεν σταματούν να πρεσβεύουν και την Πατρίδα μας!

Οι σκοτεινές δυνάμεις, πάνε να καταπιούν την Ορθόδοξη Ελλάδα μας και....
ήδη πανηγυρίζουν την μεγάλη επιτυχία τους... Μα ΔΕΝ θα προφθάσουν... Θα κοιμηθούμε χρεωμένοι και θα ξυπνήσουμε λευτερωμένοι... Θα κοιμηθούμε μικρό κράτος και θα ξυπνήσουμε και πάλι Αυτοκρατορία!»

Πώς να αντιμετωπίσετε την κυτταρύτιδα κατα τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Η κυτταρίτιδα εμφανίζεται σε πολλές γυναίκες κατα τη διάρκεια των 9 μηνών της εγκυμοσύνης.
Αυτό είναι κάτι αναπόφευκτο, υποστηρίζουν κάποιες γυναίκες που έχουν γεννήσει. Εμείς όμως συμβουλευτήκαμε ειδικούς γι” αυτό το θέμα που απασχολεί πολλές γυναίκες και κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Κυτταρίτιδα μπορεί να κάνει ο οποιοσδήποτε. Σίγουρα με την εγκυμοσύνη αν κάποια γυναίκα έχει ήδη κυτταρίτιδα αυτή θα επιδεινωθεί καθώς γίνεται κατακράτηση υγρών ενώ υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία του αίματος.
Πώς μπορούμε όμως να απαλλαχτούμε από αυτήν ή να την αντιμετωπίσουμε άμεσα; Υπάρχει τρόπος; Η απάντηση είναι θετική και μάλιστα ο τρόπος αυτός είναι φυσικός! Τα εκχυλίσματα του ανανά, της σεντέλας και της σημύδας, βοηθούν σημαντικά στην αποβολή των υγρών και των άχρηστων ουσιών και προστατεύουν και ενεργοποιούν τη μικροκυκλοφορία επιβραδύνοντας τη συσσώρευση λίπους. Προτού τα προμηθευτείτε ρωτήστε το γιατρό σας που ξέρει καλύτερα τον οργανισμό σας και το ιστορικό σας.
Πηγή: mothersblog.gr

ΕΤΣΙ!!!!!

Δείτε τι αναφέρει ο Όσιος Παΐσιος για τον 3ο Παγκόσμιο και την Ελλάδα

Ο Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, γνωστός σε όλους σχεδόν τους Έλληνες, είχε κατά καιρούς μιλήσει σε πολλούς ανθρώπους για ό,τι βλέπουμε σήμερα στο Αιγαίο και για ό,τι θα δούμε σύντομα...
Η αρχή της ελληνοτουρκικής κρίσης
«Όταν θα δούμε η Ελλάδα να παίρνει την πρεσβεία της από την Τουρκία και η Τουρκία την πρεσβεία της από την Ελλάδα, τότε θα πρέπει να πούμε: «Ταις πρεσβείαις της Θεοτόκου, Σώτερ σώσον ημάς». «Θα γίνει σύγκρουση στο Αιγαίο. Εμείς δεν θα πάθουμε μεγάλο κακό».
«Εξαμίλια είναι κάθε σημείο που απέχει έξι μίλια από τις ακτές της Τουρκίας. Το ίδιο και από τη δική μας πλευρά. Κάθε σημείο που απέχει έξι μίλια από τις ακτές μας, από οποιεσδήποτε νησιωτικές η χερσαίες ακτές, είναι τα Εξαμίλια. Όταν ο τουρκικός στόλος ξεκινήσει κατά της Ελλάδος και φτάσει στα έξι μίλια, πράγματι θα καταστραφεί. Θα είναι η ώρα που θα έχουν τα κόλλυβά τους στο ζωνάρι τους».
«Το πολύ κάνα – δυο νησιά να πειράξουν οι τούρκοι», «εμάς θα μας πιάσει πείνα. Θα πεινάσει η Ελλάδα. Και επειδή θα κρατήσει αυτή η μπόρα κάποιο διάστημα, μήνες θα είναι, θα πούμε το ψωμί ψωμάκι».
Η επέμβαση της Ρωσίας
«Τότε θα επέμβει από πάνω ο Ρώσος και θα γίνει όπως τα λέει η προφητεία του αγίου Κοσμά»
«Η Τουρκία θα διαλυθεί, και μάλιστα θα τη διαλύσουν οι ίδιοι οι σύμμαχοι», «Θα σβήσουν ως έθνος και η έκταση ολόκληρης της Τουρκίας θα είναι μία αχανής έρημος, στην οποία, για να συναντήσει κανείς άνθρωπο, θα πρέπει να περπατάει εφτά ώρες!»
«Η Τουρκία θα διαμελισθεί σε 3-4 κομμάτια. Ήδη έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Εμείς θα πάρουμε τα δικά μας εδάφη, οι Αρμένιοι τα δικά τους και οι Κούρδοι τα δικά τους. Το κουρδικό θέμα έχει ήδη δρομολογηθεί».
Προσωρινή κατάληψη της Πόλης από τους Ρώσους
«Θυμήθηκα τότε ότι ο Άγιος Μεθόδιος Πατάρων είχε πει σε μια προφητεία του « …;και κρατήσει Επτάλοφον, οι Ρώσοι, το ξανθό γένος και φυτευθήσονται εν αυτή λάχανα …;», δηλαδή το ξανθό γένος, οι Ρώσοι θα κρατήσουν την Πόλη, όσο κρατούν τα λάχανα (δηλαδή 5-6 μήνες). Αυτό το επιβεβαίωσε ο Γέροντας.
«Ο πόλεμος που θα ξεσπάσει θα είναι παγκόσμιος;»
Προέλασή των Ρώσων μέχρι την Ιερουσαλήμ
«Η καταιγίδα αυτή θα φτάσει μέχρι το Ισραήλ και τότε οι Εβραίοι θα καταλάβουν τα σφάλματα τους».
Τέλος «α΄ ημιχρόνου» – Ανακωχή – Διαπραγματεύσεις – Οι δυνάμεις της δύσης ξεκινούν για την Πόλη
«Σ΄ αυτόν τον πόλεμο όλοι θα γυρίσουν νικημένοι. Ο Ελληνικός στρατός θα παραμείνει θεατής. Γήπεδο θα είναι ή Παλαιστίνη, τάφος τους ή Νεκρά Θάλασσα. Αυτό θα είναι και το πρώτο ημίχρονο…», «θα δουν τότε τα άλλα κράτη της Ευρώπης, συγκεκριμένα η Αγγλία, η Γαλλία, η Ιταλία και άλλα έξι-εφτά κράτη της ΕΟΚ, ότι η Ρωσία θα αρπάξει μέρη, οπότε θα πουν: “Δεν πάμε κι εμείς εκεί πέρα, μήπως πάρουμε κανένα κομμάτι;” Όλοι, όμως, θα κυνηγούν τη μερίδα του λέοντος. Έτσι, θα μπουν και οι Ευρωπαίοι στον πόλεμο».
Παράδοση της Πόλης στους Έλληνες
«Την Πόλη θα μας τη δώσουν οι Ρώσοι. Θα την πάρουν σε πόλεμο που θα κάνουν με την Τουρκία και θα τη δώσουν σ’ εμάς», «Οι Εγγλέζοι και οι Αμερικάνοι θα μας παραχωρήσουν την Πόλη. Όχι γιατί μας αγαπάνε, αλλά γιατί αυτό θα συμπλέει με τα συμφέροντά τους».
Η Αναγέννηση της Ορθοδοξίας
«Το Γένος μας θα μεγαλώσει, αν και οι υποτιθέμενοι φίλοι μας θα ήθελαν να το τσαλακώσουν και θα ήταν γι’ αυτούς πολύ ευχάριστο. Αλλά ο Θεός δεν θα το επιτρέψει. Θα κανονίσει ο Θεός τις υποθέσεις του Έθνους.», «Όλοι ανεξαρτήτως θα πιστέψουν. Δεν θα υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος άπιστος. Αλλά, δεν θα έχουν τον μισθό των σημερινών Χριστιανών.»
Ο Γέροντας Παΐσιος κοιμήθηκε στις 12 Ιουλίου 1994 μ.Χ. και αναπαύεται στο Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου του Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης.
Η Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αποφάσισε ομόφωνα την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2015, την αγιοκατάταξη του μακαριστού Παΐσιου.

Τα παθιασμένα ερωτικά φιλιά σε ερεθίζουν περισσότερο από το οτιδήποτε...κι αλλες 15 αλήθειες

16 πράγματα που δεν ήξερες για τα φιλιά...
1. Τα φιλιά μπορούν να καθορίσουν το μέλλον της σχέσης σου.
Οκ, κάπου το έχεις ξανακούσει αυτό. Συγκεκριμένα όμως στο η Σέριλ Κίρσενμπαουμ στο βιβλίο της The Science of Kissing καταλήγει ότι τα ζευγάρια που απολαμβάνουν το να φιλιούνται έχουν πολύ πιο υγιείς σχέσεις. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον.
2. Τα φιλιά απελευθερώνουν ενδορφίνες και οξυτοκίνη.
Και όμως, το να φιλιέσαι σε κάνει να αισθάνεσαι, χαρούμενη και λιγότερο αγχωμένη.
3. Τα χείλη σου είναι πιο ευαίσθητα από τα γεννητικά σου όργανα.
Είναι και ένας λόγος που τα φιλιά μας αρέσουν τόσο πολύ – τα χείλη μας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα. Για την ακρίβεια στα χείλη σου έχεις 10.000 νευρικές απολήξεις και στην κλειτορίδα σου μόλις 8.000.
4. Τα φιλιά κάνουν καλό στην υγεία σου. Μπορούν ακόμα και να σε βοηθήσουν να ζήσεις πιο πολύ.
Διάφορες έρευνες έχουν δείξει ότι τα ζευγάρια που φιλιούνται συχνά, ζουν περισσότερο. Ακόμα και ένα φίλι πριν φύγετε για τη δουλειά μπορεί να κάνει τη διαφορά, αλήθεια.
5. Τα φιλιά με ανοιχτό στόμα μεταφέρουν τεστοστερόνη.
Οι άντρες προωθούν τα φιλιά με ανοιχτό το στόμα και αυτό γιατί το να «μοιράζονται» την τεστοστερόνη τους μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της λίμπιντο της συντρόφου τους, σύμφωνα με έρευνα του University of Albany. Σατανικό.  
6. Οι Γάλλοι δεν είχαν κάποιο όρο για το «γαλλικό φιλί» μέχρι το 2013.
Σύμφωνα με έρευνα του Associated Press, στη Γαλλία ο όρος galocher προστέθηκε μόλις πριν λίγα χρόνια στα λεξικά, παρ’ όλο που τα γαλλικά φιλιά έγιναν δημοφιλή στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι Βρετανοί στρατιώτες έγιναν μάρτυρες του πόσο παθιασμένα φιλούσαν οι Γάλλοι.
7. Ανταλλάζεις περίπου 80 εκατομμύρια διαφορετικά μικρόβια κάθε φορά που φιλιέσαι.
Μία έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Microbiome Journal καταλήγει ότι όποτε φιλάς κάποιον ανταλλάζετε 80 εκατομμύρια μικρόβια. Αυτά είναι περισσότερα από τα 77.οοο διαφορετικά μικρόβια που θα βρεις σε μια δημόσια τουαλέτα. Τα ζευγάρια που είναι μαζί πολλά χρόνια καταλήγουν βέβαια με τα πολλά να έχουν πάνω κάτω τα ίδια μικρόβια.  

8. Παρ’ όλα αυτά τα μικρόβια δυναμώνουν το ανοσοποιητικό σου σύστημα.
Η ίδια έρευνα κατέληξε ότι αυτή η ανταλλαγή μικροβίων δυναμώνει το ανοσοποιητικό σου. Γι’ αυτό, την επόμενη φορά που θα κρυώσει, μαζί με τις πορτοκαλάδες, φρόντισε να βρεις κάποιον για φίλημα.
9. Τα φιλιά δεν ήταν πάντα της μόδας.
Σύμφωνα με το Psychology Today η πρώτη αναφορά σε μη ερωτικά φιλιά γίνεται τον πέμπτο αιώνα π.Χ. Τα ερωτικά φιλιά αναφέρονται όμως στο Κάμα Σούτρα, ενώ μετά την πτώση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας θεωρήθηκαν εκτός μόδας. Ο κόσμος φαίνεται ότι άρχισε να φιλιέται ξανά τον ενδέκατο αιώνα, τότε που  το φλερτ έγινε ξανά της μόδας.
10. Το μεγαλύτερο σε διάρκεια φιλί κράτησε 58 ώρες, 35 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα.
Το σκεφτόμαστε και πονάει το στόμα μας.
11. Η επιστήμη του φιλιού ονομάζεται φιληματολογία.
Και όμως, υπάρχει.
12. Δεν φιλιούνται όλοι.
Σε κάποιες κουλτούρες οι άνθρωποι δεν φιλιόντουσαν στο στόμα μέχρι που ήρθαν σε επαφή με τους Ευρωπαίους εξερευνητές. Οι Ινουίτς έτριβαν τις μύτες τους και μύριζαν ο ένας τα μάγουλα του άλλου, ενώ σε κάποια μέρη της Μέσης Ανατολή και της Ασίας δεν είναι ευπρεπές να φιλιέται κανείς δημοσίως.
13. Δεν φιλιούνται μόνο οι άνθρωποι.
Φιλιούνται και οι αγελάδες, οι σκίουροι, τα σαλιγκάρια (αμέ) ακόμα και οι χιμπατζήδες. Κάθε είδος με το δικό του τρόπο, βέβαια.
14. Για ένα γαλλικό φιλί χρησιμοποιείς 34 μυς του προσώπου σου.
Για ένα γρήγορο φιλάκι χρησιμοποιείς μόνο δύο.
15. Επίσης μπορείς να κάψεις μέχρι και πέντε θερμίδες με ένα φιλί λίγων δευτερολέπτων.
Σκέψου τι έκαψαν αυτοί που φιλιόντουσαν για 58 ώρες.
16. Τα παθιασμένα, βαθιά, ερωτικά φιλιά σε ερεθίζουν περισσότερο από το οτιδήποτε.
Κι αυτό γιατί αυξάνουν τη ροή του αίματος σε όλο σου το σώμα, αμέ.

10 περίεργα πράγματα που μας αδυνατίζουν Μυρίστε φρούτα και άλλα περίεργα τρικ.

Φάε με το αριστερό σου χέρι..

..αν είσαι δεξιόχειρας, και με το δεξί σου χέρι αν είσαι αριστερόχειρας. Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας, υιοθετώντας αυτή τη συνήθεια καταναλώνεις τελικά πολύ λιγότερες θερμίδες από ότι αν έτρωγες με το κυρίαρχο χέρι σου. Το ίδιο θα συμβεί αν φας με chopsticks ή σε ένα διαφορετικό μέρος του σπιτιού.

Κρύο

Κρατώντας τη θερμοκρασία του σπιτιού σου γύρω στους 18-24 βαθμούς καις περισσότερες θερμίδες, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Trends in Endocrinology & Metabolism. Η δροσερή ατμόσφαιρα υποχρεώνει το σώμα να δουλεύει πιο σκληρά για να διατηρήσει τη φυσιολογική του θερμοκρασία. Το ίδιο συμβαίνει και όταν πίνεις κρύο νερό πριν τη γυμναστική - με αυτόν τον τρόπο η άσκηση γίνεται έως και 25% πιο αποτελεσματική.

Μύρισε ένα μήλο ή μία μπανάνα

Ναι, η μυρωδιά συγκεκριμένων τροφών μπορεί να μειώσει την πείνα, σύμφωνα με το ερευνητικό κέντρο Smell & Taste Treatment. Ανάμεσα σε αυτές τις τροφές βρίσκονται οι μπανάνες και τα μήλα. «Η μυρωδιά είναι το 90% της γεύσης», λέει o διευθυντής του κέντρου, Alan Hirsch. «Για την ακρίβεια, μπορεί να σε κάνει να νιώσεις λες και έχεις ήδη φάει». Για αυτό κιόλας όταν μαγειρεύουμε όλη μέρα, στο τέλος δεν πεινάμε και τόσο.

Δαμάσκηνα

Έρευνα του Πανεπιστήμιου του Λίβερπουλ έδειξε πως τρώγοντας γύρω στα 100 γρ. δαμάσκηνα κάθε μέρα, για περίπου 12 εβδομάδες μπορούμε να χάσουμε έως και 2 κιλά και σχεδόν 3 εκατοστά από τη μέση.

Αντιμετώπισε το στρες

Σε αντίθεση με αυτό που πολλοί πιστεύουν, το στρες μας παχαίνει - δεν μας αδυνατίζει. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να το αντιμετωπίσεις, είναι η γυμναστική - ιδανικά η yoga.

Φάε σνακ το απόγευμα αντί για το πρωί

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American Dietetic Association, είναι πολύ πιο καλό για τη σιλουέτα μας να τρώμε ένα μικρό σνακ το απόγευμα, μετά το μεσημεριανό από ότι το να το φάμε λίγες ώρες μετά το πρωινό.

Ξέχνα τα προϊόντα με χαμηλά λιπαρά

Έρευνα του Cornell έδειξε πως τρώμε έως και 50% περισσότερο, όταν προτιμάμε τα low fat προϊόντα. Αυτό γιατί, ότι όταν κάτι είναι υγιεινό, συνηθίζουμε να το τρώμε με πολύ λιγότερες τύψεις και σχεδόν χωρίς καθόλου εγκράτεια - τρώμε δηλαδή περισσότερο.

Φάε με έναν άνδρα (κατά προτίμηση νέο και όμορφο)

Θα καταναλώσεις έως και 100 θερμίδες λιγότερες, σύμφωνα με το περιοδικό Appetite. «Όταν οι γυναίκες βγαίνουν με τους άνδρες για φαγητό, συνηθίζουν να τρώνε λιγότερο», λέει η ερευνήτρια Coral Arvon. «Όταν βγαίνουν με γυναίκες, νιώθουν πιο άνετα και τρώνε περισσότερο».

Γυμνάσου το πρωί

Οι γυναίκες που γυμνάζονται το πρωί, πεινούν λιγότερο και κινούνται περισσότερο την υπόλοιπη ημέρα, σύμφωνα με τους ερευνητές του Brigham Young University. Βέβαια, η μειωμένη αίσθηση της πείνας διαρκεί μέχρις ότου το σώμα αποκτήσει τη φυσιολογική του θερμοκρασία μετά την άσκηση.

Πρωτεΐνη

Ο πιο ισχυρός τρόπος να νιώσεις χορτάτη χωρίς να φας πολύ, είναι να βάλεις περισσότερη πρωτεΐνη στη διατροφή σου. Είναι γνωστό εξάλλου ότι η πρωτεΐνη χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να αφομοιωθεί σε σχέση με τους υδατάνθρακες. Αυτό σημαίνει πως μας κάνει να νιώθουμε χορτάτες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αποτρέποντάς μας από τα τσιμπολογήματα.

ΑΝΑΤΡΙΧΙΛΑ!!! Προφητεία σε βιβλιοθήκη Μονής Αγίου Oρους: Τι έγινε και τι θα γίνει

Μια προφητεία που λέγεται πως βρίσκεται στην βιβλιοθήκη της Ιεράς μονής Κουτλουμουσίου στο Άγιον Όρος και γράφτηκε το 1053 μ.χ. επιβεβαιώνει, όπως υποστηρίζουν κάποιοι, τα σημερινά γεγονότα...
Κάποιοι αμφισβητούν την χρονολογία αυτή. Κατά την άποψη ειδικού γλωσσολόγου του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, φαίνεται ότι είναι μάλλον αμφίβολο να γράφτηκε τον 11ον αιώνα. Ίσως θα πρέπει να είναι του 16ου (1503)ή του 17ου (1609).
Ιδού η προφητεία:
1. Μέγας Ευρωπαϊκός πόλεμος
2. Ήττα της Γερμανίας, καταστροφή της Ρωσίας και Αυστρίας.
3. Ήττα Άγαρ υπό των Ελλήνων. (Άγαρ=Τουρκία).
4. Ενίσχυσις Άγαρ υπό Δυτικών λαών και ήττα των Ελλήνων υπό Άγαρ.
5. Σφαγή ορθοδόξων λαών.
6. Και μεγάλη ανησυχία ορθοδόξων λαών.
7. Εισβολή ξένων στρατευμάτων έξ Αδριατικού πελάγους. Ουαί εις τους κατοικούντας επί της γής,ο Άδης έτοιμος.
8. Προς στιγμήν Μέγας Άγαρ.
9. Νέος Ευρωπαϊκός πόλεμος
10. Ένωσις ορθοδόξων λαών μετά της Γερμανίας.
11. Ήττα Γάλλων υπό Γερμανών.
12. Επανάστασις των Ινδιών και χωρισμός αυτών από της Αγγλίας.
13. Αγγλίας είς μόνους Σάξωνας.
14. Νίκη ορθοδόξων λαών. Ήττα Άγαρ και γενική σφαγή Άγαρ υπό ορθοδόξων λαών.
15. Ανησυχία κόσμου.
16. Γενική απελπισία επί της γής.
17. Μάχη επτά κρατών εις Κωνσταντινούπολι. Τρία ημερονύκτια σφαγή. Νίκη ενός μεγαλυτέρου κράτους κατά έξ κρατών.
18. Συμμαχία έξ κρατών κατά του εβδόμου κράτους και τρία ημερονύκτια σφαγή.
19. Παύσις πολέμου υπό Αγγέλου του Θεού και παράδοσις πόλεως τοίς Έλλησι.
20. Υπόκυψις Λατίνων εις την αλάνθασυτον πίστιν Ορθοδόξων.
21. Εξωθήσεται Ορθόδοξος Πίστις από Ανατολών μέχρι Δυσμών.
22. Φόβος και τρόμος βαρβάρων υπ'αυτής.
23. Πτώσις του Πάπα και ανακήρυξης ενός Πατριάρχου δι'όλην την Ευρώπην.
24. Έν πέντε και πεντήκοντα έτη το τέλος των θλίψεων ,την δε εβδόμην ούκ έστι ταλαίπωρος,ούκ έστι εξόριστος,επανερχόμενος είς τας αγκάλας της μητρός αγαλλομένης. Ούτως έσται και ούτω γένοιτο. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Εγώ είμαι το Α και το Ω, πρώτος και έσχατος. Τέλος μία ποίμνη και είς ποιμήν,ο δε ποιμήν έσται εκ τής αληθούς Ορθοδόξου πίστεως. Αυτό γένοιτο.Αμήν. (Δούλος Χριστού Αληθινού Θεού) (Έκ της βιβλιοθήκης της Ι.Μονής Κουτλουμουσίου,Άγιον Όρος).
Από τα ανωτέρω, λένε πως έχουν επαληθευθεί οι πρώτες 12 (πλην της 7ης):
1. Ο μέγας Ευρωπαϊκός πόλεμος έγινε, ως γνωστόν το 1914—1918.
2. Κατά τον Ευρωπαϊκό πόλεμο του 1914—1918 νικήθηκαν τόσο η Γερμανία, όσο και η Αυστρία και η Ρωσία.
3. Άγαρ εδώ νοείται η Τουρκία, που ηττήθηκε στον Βαλκανικό πόλεμο του 1912—1914 από τους Ελληνες. Κατά τον πόλεμο αυτόν η Ελλάδα ανέκτησε την Ήπειρο,την Μακεδονία κλπ. Σχεδόν εδιπλασιάσθη το Ελληνικό Κράτος. Η Τουρκία έχασε όλα τα εδάφη της στην Ευρώπη.
4. Αναφέρεται στην Μικρασιατική καταστροφή του 1922. Ενώ η Ελλάδα ενικούσε και ο Ελληνικός στρατός έφθασε σχεδόν έξω από την Άγκυρα, χάρη στην ενίσχυση της Τουρκίας από τους Γερμανούς και Αγγλογάλλους, ηττήθηκε και υπέστη εθνική καταστροφή.
5. Σφαγή και μεγάλη ανησυχία ορθοδόξων λαών.
6. Θα πρόκειται για την κομμουνιστική επανάσταση του 1917, όπου χιλιάδες ορθόδοξοι χριστιανοί δολοφονήθηκαν χωρίς οίκτο. Ίσως να πρόκειται ακόμη και για την σφαγή των ορθοδόξων Ελλήνων από τους Τούρκους κατά την Μικρασιατική καταστροφή του 1922.
7. (Δεν έχει πραγματοποιηθεί. Το θέτουμε στα αναμενόμενα). Εισβολή ξένων στρατευμάτων εξ'Αδριατικού Πελάγους.
8. Προς στιγμήν Μέγας Άγαρ. Δεν αποκλείεται ν'αναφέρεται στην Κεμαλική περίοδο που πράγματι παρουσίασε η Τουρκία μια άνοδο και πρόοδο σ'όλους τους τομείς της εθνικής ζωής της. Πολύ πιθανόν όμως ίσως και το πιο βέβαιο να αναφέρεται στην σημερινή μας εποχή, που Αμερική και ΝΑΤΟ στοχεύουν με εκπληκτικό ζήλο να κάνουν την Τουρκία υπερδύναμη της Ανατολής εφοδιάζοντας την συνεχώς με απίστευτες ποσότητες σύγχρονου πολεμικού υλικού παντός είδους.
9. Νέος Ευρωπαϊκός πόλεμος. Ασφαλώς θα πρόκειται για τον δεύτερο Ευρωπαϊκό Πόλεμο του 1939—1944.
10. Ένωσις Ορθοδόξων λαών μετά της Γερμανίας. Μήπως εννοεί την Ε.Ε;
11. Ήττα Γάλλων υπό Γερμανών. Μήπως δεν συνέβη κατά τον κεραυνοβόλο Πόλεμο της Γερμανίας το 1940;
voicenews.gr

Πέρα από τα ανθρώπινα όρια: Δείτε τον άνθρωπο που χειρούργησε μόνος του τον εαυτό του

Ένας Σοβιετικός χειρουργός αναγκάστηκε να χειρουργήσει τον εαυτό του και μάλιστα χωρίς αναισθησία προκειμένου να ζήσει.
Η απίστευτη ιστορία έλαβε χώρα το 1961 στη Σιβηρία, όπου ο χειρουργός Λεονίντ Ρογκόζοφ, συμμετείχε ως γιατρός στην ερευνητική σοβιετική αποστολή στον σταθμό Νοβολαζερέφσκαγια σε συνθήκες που ξεπερνούν τους -60 βαθμούς Κελσίου.
Κάποια στιγμή ο Ρογκόζοφ, αισθάνθηκε έντονη ναυτία, ανυπόφορους κοιλιακούς πόνους, και είχε ανεβάσει και πυρετό. Πήρε κάποια παυσίπονα για να ηρεμήσει αν και ο ίδιος σαν γιατρός είχε κάνει ήδη την διάγνωση του. Ήξερε ότι οι πόνοι ήταν μάλλον από σκωληκοειδίτιδα και την επόμενη μέρα έγινε εκείνο που φοβόταν. Παρουσιάστηκαν τα πρώτα σημάδια περιτονίτιδας. Έπρεπε άμεσα να μεταφερθεί σε κάποιο νοσοκομείο. Όμως σε εκείνη την περιοχή πολύ πιο πάνω από τον Αρκτικό κύκλο, η πλησιέστερη πόλη απείχε περισσότερο από 1600 χιλιόμετρα.
Μη έχοντας άλλη επιλογή και γνωρίζοντας πλέον ότι αν δεν χειρουργηθεί, θα πεθάνει, πήρε τη μεγάλη απόφαση. Να χειρουργήσει ο ίδιος τον εαυτό του. Βοηθοί του, στο ιατρείο της βάσης, ένας οδηγός και ένας μετεωρολόγος.
Ο οδηγός κρατούσε ένα μεγάλο καθρέπτη και ο μετεωρολόγος, είχε τον ρόλο του εργαλειοδότη. Ο Ρογκόζοφ ξάπλωσε και έβλεπε από τον καθρέπτη που του κρατούσε ο οδηγός την περιοχή της κοιλιάς του, όπου ο ίδιος θα χειρουργούσε. Ανοιξε μια τομή 10 εκατοστών και προχώρησε στην επέμβαση. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης ο Ρογκόζοφ, συχνά έχανε τις αισθήσεις του, ενώ αναγκαζόταν να σταματάει κάθε 10 λεπτά για να πάρει ανάσες.
Μετά από μήνες επέστρεψε στο Λένινγκραντ όπου τιμήθηκε με το παράσημο του Τάγματος του Ερυθρού Λάβαρου, το οποίο διδόταν σε επιφανείς επιστήμονες. Από το 1986 μέχρι το 2000, διετέλεσε επικεφαλής του τμήματος χειρουργικής στο Ινστιτούτο Ερευνών της Αγίας Πετρούπολης για τον πνεύμονα και τη φυματίωση.
giatros xeirourghthike monos tou
giatros xeirourghthike monos tou1

10 τρόποι να μείνεις νέα χωρίς καλλυντικά Αυτές οι συμβουλές θα αλλάξουν τον τρόπο που μεγαλώνετε.

1. Ξεχάστε τα καλαμάκια. Ναι, όσο παράδοξο και αν σας ακούγεται, τα καλαμάκια σύμφωνα με τη δερματολόγο Francesca Fusco, αυξάνουν τις ρυτίδες στην περιοχή γύρω από τα χείλη, λόγω του σχήματος που παίρνουν όταν τα χρησιμοποιείτε.
2. Να κοιμάστε αρκετά. Η ποσότητα και η ποιότητα του ύπνου, έχουν μεγάλο αντίκτυπο στο πώς το δέρμα σας φαίνεται (υπάρχει ένας λόγος που αποκαλούν τον ύπνο ομορφιάς). Λιγότερες από οκτώ ώρες ύπνου τη νύχτα, είναι συνυφασμένες με φλεγμονές και σημάδια της γήρανσης. Ακόμη και η στάση του σώματος εν ώρα ύπνου, επιτρέπει στους μύες να χαλαρώσουν, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της εμφάνισης των ρυτίδων κατά τη διάρκεια της νύχτας.
3. Κοιμηθείτε ανάσκελα και θα προλάβετε την εμφάνιση ρυτίδων. «Μπορώ να πω με σιγουριά, από ποια πλευρά ο ασθενής μου κοιμάται», λέει η Fusco. Επίσης, μην κοιμάστε από την ίδια πλευρά στο μαξιλάρι. Όσο περνά ο καιρός, η επιδερμίδα θα σχηματίσει ρυτίδες καθώς δεν διευκολύνεται η ''λείανση'' της.
4. Η Fusco συνιστά να κρατάτε το τηλέφωνό σας στο ύψος των ματιών, όταν στέλνετε γραπτά μηνύματα. Η στάση που παίρνει το σώμα, κοιτάζοντας προς τα κάτω, θα δημιουργήσει γραμμές και ρυτίδες στο λαιμό πολύ πιο γρήγορα.
5. Αποφύγετε να πιάνετε τα μαλλιά σας σε σφιχτή αλογοουρά ή σφιχτό σινιόν. Έρευνες έδειξαν πως τα ωοθυλάκια της τρίχας εξασθενούν και σταδιακά παρατηρείται τριχόπτωση.
6. Το υγρό περιβάλλον μπορεί να οδηγήσει σε ξηρότητα και ερεθισμούς το δέρμα σας, ενισχύοντας έτσι τις ρυτίδες. Σύμφωνα με τον πλαστικό χειρούργο, James C. Marotta, MD, ένας υγραντήρας που θα μειώνει την υγρασία είναι η ιδανική λύση. Αν δεν έχετε, μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε μια βρεγμένη πετσέτα πάνω από το καλοριφέρ ή ένα μπολ με κρύο νερό.
7. Μεταχειριστείτε το δέρμα σας απαλά. Το τρίψιμο του προσώπου με σκληρές πετσέτες, μπορεί να προκαλέσει πρόωρη γήρανση από τη συνεχή και απότομη τριβή. Σκουπίστε το ταμποναριστά, με απαλές κινήσεις με μια μαλακή πετσέτα.
8. Πηγαίνετε γυμναστήριο. Η άσκηση τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα κρατά το σώμα σε φόρμα και βελτιστοποιεί το δέρμα σας διατηρώντας το νεανικό, σφριγηλό και λαμπερό.
9. Αποφύγετε τις εκφράσεις του προσώπου. Το ζάρωμα του μετώπου και των χειλιών σας, είναι υπεύθυνο συχνά για τις πρώτες ρυτίδες ή την εμφάνιση βαθύτερων που συνδέονται με την απώλεια της ελαστικότητας του δέρματος.
10. Το δέρμα μας είναι αντιμέτωπο καθημερινά με ένα πλήθος περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως η ηλιακή ακτινοβολία και οι τοξίνες, οι οποίες σε συνδυασμό με το άγχος, προκαλούν αύξηση των βλαπτικών ελεύθερων ριζών που είναι υπεύθυνες για τη γήρανση. Τα καρότα περιέχουν καροτενοειδή, τα οποία προστατεύουν από τις ελεύθερες ρίζες και βοηθούν καθοριστικά στην πρόληψη των ρυτίδων.

Πόνος στην κοιλιά: Τι δείχνει όταν είναι δεξιά και τι όταν είναι αριστερά

Ο πόνος στη κοιλιά είναι ένα συνηθισμένο σύμπτωμα που κάθε άνθρωπος θα εκδηλώσει κάποια στιγμή στη ζωή του.
Μία πληθώρα αιτίων ευθύνονται για τον πόνο στην κοιλιά. Στην πλειονότητά τους δεν είναι σοβαρά και αντιμετωπίζονται εύκολα. Σε άλλες περιπτώσεις, ωστόσο, το κοιλιακό άλγος μπορεί να αποτελεί ένδειξη κάποιου σοβαρού προβλήματος που χρειάζεται έγκαιρη ή ακόμη και επείγουσα αντιμετώπιση.
Ο ασθενής καλείται να περιγράψει λεπτομερώς τον πόνο στο γιατρό, ο οποίος θα κάνει την κλινική εξέταση. Πιθανώς να ζητήσει και κάποιες παρακλινικές εξετάσεις, όπως γενική αίματος και γενική ούρων.
Μπορεί επίσης να ζητηθούν βιοχημικές εξετάσεις αίματος, ακτινογραφία ή υπέρηχος, ακόμη και αξονική τομογραφία.
Ο πόνος στην αριστερή κοιλιά απαντάται περισσότερο σε μεγαλύτερους ηλικιακά ασθενείς.
Πόνος στην αριστερή κοιλιά
Ο οξύς πόνος στην αριστερή κάτω κοιλιά οφείλεται συνήθως σε γαστρεντερικά, γυναικολογικά, ουρολογικά και άλλα αίτια.
Τα γαστρεντερικά αίτια μπορεί να είναι:
-γαστρεντερίτιδα
-δυσκοιλιότητα
-εκκολπωματίτιδα
-αριστερή βουβωνοκήλη ή μηροκήλη
Η γαστρεντερίτιδα συνήθως προκαλεί γενικευμένο κοιλιακό πόνο. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η σκωληκοειδίτιδα μπορεί να αντανακλά αριστερά.
Γυναικολογικά αίτια πόνου στην αριστερή κάτω κοιλία μπορεί να σχετίζονται με:
-έκτοπο κύηση στην αριστερή σάλπιγγα
-πρόωρο τοκετό
-αποκόλληση πλακούντα
-σαλπιγγίτιδα
-πυελικό απόστημα
-πόνοι περιόδου
Ουρολογικά αίτια πόνου στην αριστερή κάτω κοιλιά περιλαμβάνουν:
-επιδιδυμίτιδα-ορχίτιδα
-συστροφή όρχεος
-κωλικό νεφρού-ουρητήρα
-ουρολοίμωξη
-κωλικό νεφρού
Άλλα αίτια πόνου κάτω αριστερά στην κοιλιά είναι το ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, ο έρπητας ζωστήρας και άλλα σπανιότερα όπως η πλήρης αναστροφή σπλάχνων και η θρόμβωση πυελικών φλεβών.
Χρόνιος πόνος αριστερά κάτω στην κοιλιά μπορεί να οφείλεται σε: δυσκοιλιότητα, ευερέθιστο έντερο, κακοήθειες του παχέος εντέρου, νόσο Crohn ή ελκώδη κολίτιδα. Μπορεί τέλος να παρουσιαστεί σε γυναίκες με ενδομητρίωση ή όγκους της πυέλου.
Πόνος στη δεξιά κοιλιά
Ο πόνος στη δεξιά κάτω κοιλιά αντιπροσωπεύει το 50% όλων των περιπτώσεων οξείας κοιλίας και εγείρει την υποψία σκωληκοειδίτιδας.
Τα γαστρεντερικά αίτια του πόνου δεξιά στην κοιλιά περιλαμβάνουν: οξεία σκωληκοειδίτιδα, νόσο του Crohn, εκκολπωματίτιδα, έλκος στομάχου, δεξιά βουβωνοκήλη ή μηροκήλη, ορισμένα νεοπλάσματα του παχέος εντέρου που οδηγούν σε ρήξη.
Οι ουρολογικές παθήσεις που προκαλούν πόνο στη δεξιά κάτω κοιλιά συνήθως συνοδεύονται από παροδικό και αιφνίδιο πόνο. Π.χ. μία ενσφηνωμένη πέτρα μπορεί να προκαλέσει αιματουρία.
Άλλα αίτια πόνου στην κάτω δεξιά κοιλία είναι διάφορα μικρόβια που προκαλούν φλεγμονή του ειλεού.
Τι πρέπει να προσέξετε
Ο πόνος στην κοιλιά δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται εμπειρικά. Επίσης, δεν πρέπει να λαμβάνονται παυσίπονα ώσπου να διερευνηθεί η αιτία του πόνου.
Σε κάθε περίπτωση, ο ασθενής θα πρέπει να απευθύνεται στον γιατρό του, με σκοπό να αποκλεισθεί ή να αντιμετωπισθεί πιθανή σοβαρή πάθηση.
Τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι διαβητικοί, οι γυναίκες, οι νεφροπαθείς και οι βαρέως πάσχοντες κινδυνεύουν περισσότερο. Η κλινική εικόνα των ασθενών αυτών μπορεί να είναι ήπια αλλά να υποκρύπτει σοβαρό ενδοκοιλιακό πρόβλημα.

Γιατί απιστεί ο άντρας;

CHEATING9
Οι άνδρες έχουν την τάση να είναι άπιστοι ακόμα και με τις πιο όμορφες γυναίκες.
Πάρτε για παράδειγμα το σούπερ μοντέλο Κρίστι Μπρίνκλεϊ, το διαζύγιο της οποίας απασχόλησε στο πρόσφατο παρελθόν τα αμερικανικά μίντια. Αυτό που εξέπλιξε τους ʽκοινωνικούς σχολιαστέςʼ στις ΗΠΑ ήταν η ακατανόητη απιστία του πρώην συζύγου του μοντέλου, του αρχιτέκτονα Πίτερ Κουκ, με μια ασήμαντη 18άχρονη πωλήτρια. Ο Κουκ πέρναγε ονειρεμένη ζωή σε πολυτελή σπίτια και κότερα, και οι προσωπικοί του λογαριασμοί ήταν πολλές φορές πληρωμένοι από την ίδια την Μπρίνκλεϊ, η περιουσία της οποίας υπολογίζεται στα 80 εκατ. δολάρια. Ορισμένοι είπαν ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι τρελός για να απατήσει μια από τις πιο πλούσιες και σέξι γυναίκες της Αμερικής. Όμως, πρόκειται απλώς για το ʽφαινόμενο Κούλιτζʼ.
Το ʽφαινόμενο Κούλιτζʼ παρατηρήθηκε για πρώτη φορά σε ποντίκια στη δεκαετία του 1950. Οι ερευνητές έβαλαν ένα αρσενικό ποντίκι στο κλουβί μαζί με 4-5 θηλυκά που βρίσκονταν σε οίστρο, και δεν άργησαν να καταγράψουν μια φρενίτιδα συνουσιών. Σταδιακά βέβαια, η επιθυμία του αρσενικού ποντικιού για σεξ μειωνόταν και μετά από δύο μέρες, εξανεμίστηκε εντελώς, παρότι τα θηλυκά ποντίκια συνέχιζαν να στέλνουν μηνύματα ʽδιαθεσιμότηταςʼ. Οι ερευνητές υπέθεσαν ότι το αρσενικό ποντίκι είχε εξαντληθεί αλλά όταν πρόσθεσαν στο κλουβί καινούργια θηλυκά, παρατήρησαν με μεγάλη έκπληξη ότι το αρσενικό ποντίκι ξαναβρήκε το ερωτικό του σφρίγος. Άρχισε ένας δεύτερος κύκλος σεξουαλικής φρενίτιδας αλλά μόνο με τα καινούργια θηλυκά. Το αρσενικό ποντίκι θυμόταν ποια θηλυκά είχε ʽεξυπηρετήσειʼ και τα απέφευγε συστηματικά.
Το πείραμα επαναλήφθηκε πολλές φορές και πάντα το αρσενικά ποντίκια έκαναν σεξ μόνο με τα νεοεισερχόμενα στο κλουβί θηλυκά. Το φαινόμενο αυτό, δηλαδή το αρσενικό να αποφεύγει τα θηλυκά με τα οποία έχει ήδη κάνει σεξ και να αναζητά καινούργια, ισχύει σε πολλά είδη ζώων, π.χ. φίδια, ακρίδες, κριάρια, ταύρους κλπ. και βαπτίστηκε ʽφαινόμενο Κούλιτζʼ από ένα περιστατικό σχετικά με τον Κάλβιν Κούλιτζ, τον 30ό πρόεδρο των ΗΠΑ.
Στη δεκαετία του 1920, ο Αμερικανός πρόεδρος Κούλιτζ είχε επισκέφθηκε μαζί με τη γυναίκα του μια κρατική φάρμα. Το ζεύγος είχε ξεναγηθεί χωριστά, με μια μικρή χρονική διαφορά. Όταν η κυρία Κούλιτζ πέρασε μπροστά από ένα κοτέτσι ρώτησε τον ξεναγό αν ο κόκορας εκτελεί τα ʽκαθήκοντάʼ του καθημερινά. «Πολλές φορές την ημέρα, κυρία» ήταν η απάντηση του ξεναγού. «Παρακαλώ, πείτε το αυτό στον κύριο Κούλιτζ», είπε η πρώτη κυρία των ΗΠΑ. Σε λίγο πέρασε κι ο πρόεδρος από το ίδιο σημείο, και ο ξεναγός του μετέφερε τα λόγια της συζύγου του. Αφού σκέφτηκε λίγο ο Αμερικανός πρόεδρος ρώτησε: «Με την ίδια κότα κάθε φορά;» «Όχι, με άλλη κότα κάθε φορά, κύριε», απάντησε ο ξεναγός. «Παρακαλώ, πείτε το αυτό στην κυρία Κούλιτζ», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Οι βιολόγοι πιστεύουν ότι το φαινόμενο Κούλιτζ εμφανίστηκε πριν από εκατομμύρια χρόνια όταν τα αρσενικά θηλαστικά ανέπτυξαν μια στρατηγική να γονιμοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερα θηλυκά. Η στρατηγική αυτή ρυθμίζεται υποσυνείδητα από ένα αρχαίο μέρος του εγκεφάλου, το λιμπικό σύστημα όπου ανήκει ο υποθάλαμος ο οποίος συμμετέχει σε πολλές βασικές λειτουργίες όπως είναι ο έλεγχος της πείνας, της δίψας, του ύπνου, της θερμοκρασίας, του σεξ, της μνήμης και των συναισθημάτων. Πολλοί πιστεύουν πως όχι μόνο τα αρσενικά ζώα αλλά και ο άνδρας διαθέτει αυτόν τον πρωτόγονο προγραμματισμό, και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό.
Πράγματι, ο άνδρας, ακόμα και αν είναι ευχαριστημένος με τη μόνιμη σχέση του, εκδηλώνει συχνά την επιθυμία για καινούργιο ερωτικό ταίρι. Αντίθετα, οι γυναίκες είναι πιο δεκτικές στο να κάνουν σεξ με τον ίδιο άνδρα για μεγάλο χρονικό διάστημα ή ακόμα και για ολόκληρη τη ζωή τους. Όμως στον άντρα παρατηρείται μια ραγδαία μείωση της τεστοστερόνης, όταν ο ερωτικός σύντροφος παραμένει ο ίδιος επί μακρόν. Αυτός είναι ο λόγος που η επιθυμία του άντρα για σεξ στη διάρκεια του γάμου πέφτει σημαντικά ενώ της γυναίκας παραμένει σε σαφώς υψηλότερα επίπεδα, λένε ορισμένοι ψυχολόγοι.
Οι έρευνες δείχνουν ότι το σεξ με την ίδια γυναίκα, μετά από μια χρονική περίοδο, δεν προκαλεί στον άνδρα σημαντική έκκριση ντοπαμίνης η οποία είναι μια βασική ορμόνη της ευχαρίστησης. Ύστερα από μερικά χρόνια γάμου, η ντοπαμίνη μπορεί να ανέβει σημαντικά μόνο όταν ο άντρας βρει καινούργια γυναίκα, κι ας είναι λιγότερο εμφανίσιμη από τη σύζυγο. Συχνά μάλιστα, όταν η σύζυγος ανακαλύψει με ποια γυναίκα την απατούσε ο άντρας της, δυσκολεύεται να πιστέψει ότι είναι τόσο κακόγουστος. Αυτό συμβαίνει διότι η ποικιλία για τον άντρα είναι από μόνη της ένα δυνατό αφροδισιακό. Δυστυχώς, η αντρική βιολογία κάνει τη μόνιμη σύντροφο να μοιάζει με βραστό κουνουπίδι και τη νέα με μπριζόλα στα κάρβουνα, ακόμα και όταν αντικειμενικά ισχύει το αντίστροφο.
Βέβαια, η επιθυμία για ανανέωση δεν υπάρχει μόνο στις ερωτικές σχέσεις, αλλά σʼ ολόκληρο το εύρος ζωής, και αναφέρεται στην ψυχολογία με τον όρο ʽνεοφιλίαʼ. Πραγματικά, τίποτα δεν ʽκαθαρίζειʼ περισσότερο το μυαλό από το καινούργιο. Όλοι θέλουμε να κάνουμε ταξίδια, οι γυναίκες αρέσκονται ιδιαίτερα να αλλάζουν την εμφάνισή τους και τα παιδιά θέλουν καινούργια παιγνίδια. Έτσι και ο άνδρας, ως μεγάλο παιδί, νιώθει έντονα την επιθυμία για αλλαγή ερωτικού συντρόφου ρυθμισμένος από το ʽφαινόμενο Κούλιτζʼ το οποίο μπορεί να διαλύσει ακόμα και τον καλύτερο γάμο.
Πηγή:healthyliving.gr

3 ειδικοί δίνουν λύσεις για γρηγορότερο μεταβολισμό


Υπάρχουν φάρμακα που αυξάνουν τις καύσεις; Γιατί «κολλάει» η ζυγαριά όταν κάνουμε δίαιτα; Από τι εξαρτάται ο ρυθμός του μεταβολισμού και πώς μπορούμε να τον επιταχύνουμε; Είναι στο χέρι μας να αυξήσουμε τις καύσεις του οργανισμού μας ή μήπως πρέπει να αποδεχθούμε ότι στα γονίδια που κληρονομήσαμε από τους γονείς μας δεν συμπεριλαμβάνονται εκείνα που «επιταχύνουν» τον ρυθμό των καύσεων; Ποια είναι η επίδραση της άσκησης και ποια της διατροφής στον ρυθμό του μεταβολισμού; Ένας ενδοκρινολόγος, μία διαιτολόγος και ένας γυμναστής μάς αποκαλύπτουν τα μυστικά του.

Ο ενδοκρινολόγος
Η ρύθμιση του μεταβολισμού είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, γι’ αυτό και μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί ένα φάρμακο που θα την επιτυγχάνει, ενώ όσα κατά καιρούς έχουν κυκλοφορήσει έχουν μικρή αποτελεσματικότητα και σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες, επισημαίνει ο ενδοκρινολόγος κ. Γεώργιος Τροβάς από το Εργαστήριο Έρευνας Μυοσκελετικών Παθήσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες -γενετικοί και περιβαλλοντικοί- που καθορίζουν τον ρυθμό του μεταβολισμού, γι’ αυτό και δύο άνθρωποι ίδιου βάρους και ύψους δεν κάνουν τις ίδιες καύσεις. Όσον αφορά τις ορμονικές παθήσεις που επηρεάζουν τον μεταβολισμό, οι συνηθέστερες αφορούν τον θυρεοειδή αδένα. Όταν υπερλειτουργεί, ο μεταβολισμός είναι πολύ γρήγορος και χάνεται βάρος, προερχόμενο κυρίως από τον μυϊκό ιστό, ενώ όταν υπολειτουργεί, τότε ο ρυθμός του μεταβολισμού επιβραδύνεται, με συνέπεια την αύξηση του βάρους - αν και το πρόβλημα δεν είναι έντονο στις ήπιες περιπτώσεις υποθυρεοειδισμού. Μια ακόμη κατάσταση που επιβραδύνει τον μεταβολισμό είναι η μείωση των οιστρογόνων στην εμμηνόπαυση, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην πρόσληψη 5-10 κιλών και σε αύξηση του σπλαχνικού λίπους. Οι γυναίκες ταλαιπωρούνται δύο έως τρεις φορές συχνότερα σε σχέση με τους άνδρες από ορμονικά προβλήματα που επηρεάζουν τον μεταβολισμό, κυρίως μετά την ηλικία των 50 ετών. Σε γυναίκες μικρότερης ηλικίας μπορεί να προκληθεί διαταραχή του μεταβολισμού όταν συνυπάρχει το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών. Το βάρος μπορεί να αυξηθεί και από ορμονικές διαταραχές που σχετίζονται με την έλλειψη τεστοστερόνης στους άνδρες (υπογοναδισμός) ή με την αύξηση της κορτιζόλης (παθήσεις των επινεφριδίων ή της υπόφυσης). Η κατάλληλη αντιμετώπιση των παραπάνω ορμονικών παθήσεων οδηγεί μεταξύ άλλων και σε εξισορρόπηση του μεταβολισμού.

Η διαιτολόγος Ο μεταβολισμός αφορά το σύνολο των διεργασιών που πραγματοποιούνται στο σώμα μας με σκοπό είτε την αποθήκευση ενέργειας (αναβολισμός) είτε τη διάσπαση ουσιών και την παραγωγή ενέργειας (καταβολισμός). Στην καθομιλουμένη η λέξη μεταβολισμός χρησιμοποιείται για να περιγραφεί η ικανότητα του οργανισμού μας να «καίει» θερμίδες, εξηγεί η κλινική διαιτολόγος-διατροφολόγος κ. Κωσταλένια Καλλιανιώτη. Με τη διατροφή αυτό που μπορούμε να επιτύχουμε είναι να ρυθμίσουμε τον μεταβολισμό μας στην καλύτερη δυνατή «ταχύτητα», ώστε το σώμα μας να καίει το μέγιστο των θερμίδων που μπορεί. Είναι σημαντικό όμως να γνωρίζουμε ότι ο μεταβολισμός μας έχει την ιδιότητα να προσαρμόζεται. Όταν, δηλαδή, τρεφόμαστε συστηματικά λιγότερο, τότε το σώμα μας μαθαίνει να συντηρείται με λιγότερες θερμίδες και έτσι η απώλεια βάρους περιορίζεται. Πρόκειται για το γνωστό «κόλλημα» της ζυγαριάς, που παρατηρείται στη δίαιτα όταν μετά την αρχική απώλεια βάρους τα κιλά χάνονται δυσκολότερα. Για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα και να αναζωογονήσουμε τον ταλαιπωρημένο μας μεταβολισμό, απαιτούνται μικρά, συχνά, καθώς και υγιεινά γεύματα, που διατηρούν τη «μηχανή» του μεταβολισμού ενεργή. Επιπλέον, τρόφιμα όπως η καυτερή πιπεριά, το πράσινο τσάι και ο καφές έχουν τη φήμη ότι αυξάνουν τις καύσεις, ωστόσο η επίδραση που έχουν στον μεταβολισμό φαίνεται πως είναι μικρή. Είναι σημαντικό όμως να τονίσουμε ότι η σωστή διατροφή δεν οδηγεί σε μεγάλη αύξηση των καύσεων. Εάν θέλουμε να κάνουμε περισσότερες καύσεις, πρέπει να βάλουμε και τη γυμναστική στο πρόγραμμα. Ένας μύθος που παιδεύει πολλούς είναι ότι πρέπει πρώτα να χάσουμε βάρος και μετά να αθληθούμε. Η αλήθεια είναι ότι τα καλύτερα αποτελέσματα τα επιτυγχάνουμε με τον συνδυασμό σωστής διατροφής και άσκησης. 

Ο γυμναστής H άσκηση αποτελεί τον πυρήνα ενεργοποίησης του μεταβολισμού, αφού ενδυναμώνει το μυϊκό, καρδιοαναπνευστικό και ενδοκρινικό σύστημα, εξηγεί ο κ. Εμμανουήλ Μαθιουλάκης, γυμναστής, εργοφυσιολόγος (CEP) και ειδικός κινησιολόγος (ΜSc). Ο κύριος στόχος της ενεργοποίησης του μεταβολισμού είναι η δημιουργία μυϊκού ιστού, που αυξάνει τον ρυθμό κατανάλωσης θερμίδων σε κατάσταση ηρεμίας. Η αύξηση του όγκου των μυϊκών ινών επιτυγχάνεται με τη βοήθεια των ασκήσεων με αντιστάσεις (π.χ. βάρη, λάστιχα, ασκήσεις με το βάρος του σώματος). Αυτό που έχει σημασία είναι να δίνεται στους μυς ένα επαναλαμβανόμενο αλλά διαφορετικό ερέθισμα, είτε κάθε φορά είτε σε τακτά χρονικά διαστήματα. Μπορούμε, λόγου χάρη, αρχικά να κάνουμε ασκήσεις με βάρη και μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα να ακολουθήσουμε ένα πρόγραμμα με λάστιχα. Μια άλλη εκδοχή θα ήταν να υπάρξει ένας συνδυασμός ελεύθερων βαρών και λάστιχων στο ίδιο πρόγραμμα. Πέραν των ασκήσεων με αντιστάσεις, υπάρχει και κάτι ακόμα που αυξάνει τις καύσεις. Πρόκειται για την αεροβική άσκηση (περπάτημα, ποδήλατο, τρέξιμο, κολύμπι). Η αεροβική άσκηση βελτιώνει το καρδιαγγειακό σύστημα, ενισχύοντας τη ροή του αίματος στις «μηχανές καύσης», που είναι οι μύες. Ταυτόχρονα αναπτύσσει το πνευμονικό σύστημα. Έχει παρατηρηθεί επίσης ότι η βελτίωση του μεταβολικού ρυθμού επιτυγχάνεται και με τη διαλειμματική άσκηση, όπου εναλλάσσονται διαστήματα προσπάθειας σε υψηλή και χαμηλή ένταση. Μπορούμε π.χ. αντί να περπατήσουμε 1.000 μ., να τρέξουμε 50 μ. με γρήγορο ρυθμό, να περπατήσουμε χαλαρά για 20 μ., να κάνουμε χαλαρό τζόγκινγκ για 30 μ. και να συνεχίσουμε αυτές τις εναλλαγές.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΝ κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΡΟΒΑ, ενδοκρινολόγο από το Εργαστήριο Έρευνας Μυοσκελετικών Παθήσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών, την κ.ΚΩΣΤΑΛΕΝΙΑ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗ, κλινική διαιτολόγο-διατροφολόγο, και τον κ.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗ, γυμναστή, εργοφυσιολόγο (CEP) και ειδικό κινησιολόγο (ΜSc).

Προσοχή, μοναχοπαίδι!


Παιδί προνομιούχο το μοναχοπαίδι; Πολλοί πιστεύουν πως ναι. Eίναι, όμως, έτσι; Λόγω της απουσίας αδελφών, ένα μοναχοπαίδι μπορεί να αντιμετωπίσει ειδικά προβλήματα που να έχουν επιπτώσεις και στο μέλλον του. Eπειδή δεν είναι ποτέ ανώδυνο το να είναι κανείς η μοναδική αγάπη των γονιών του, το μεγάλωμα ενός παιδιού χωρίς αδέλφια χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Σήμερα οι οικογένειες με ένα παιδί πληθαίνουν, για πολλούς λόγους. Tα περισσότερα ζευγάρια δεν αποφασίζουν να κάνουν περισσότερα παιδιά επειδή φοβούνται τις οικονομικές και τις πρακτικές υποχρεώσεις που συνεπάγεται η μεγαλύτερη οικογένεια.


Ένα παιδί χωρίς αδέλφια δεν χρειάζεται να μοιραστεί με κανέναν αυτό το πολύτιμο αγαθό που είναι η αγάπη των γονιών του, δεν περνά από την επώδυνη εμπειρία της «εκθρόνισης» από τον καινούργιο «διάδοχο» που διεκδικεί εξίσου, αν όχι παραπάνω, όλα όσα πλουσιοπάροχα παρέχονταν στον «ένα και μοναδικό». Δεν χρειάζεται επίσης ως «επόμενο» και μικρότερο, έπειτα από ένα ή περισσότερα αδέλφια, να παλέψει για να διεκδικήσει τη θέση του, να δώσει μάχη, να θυμώσει, να κάνει ελιγμούς και συμβιβασμούς και να πονέσει για να κερδίσει την αναγνώριση και το σεβασμό των μεγαλύτερων αδελφών, που συχνά είναι αμείλικτοι και δεν «χαρίζουν κάστανα». Kαι, βέβαια, μπορεί να απολαμβάνει με μεγαλύτερη αφθονία όχι μόνο το συναισθηματικό αλλά και τον υλικό πλούτο της οικογένειας, να έχει περισσότερες «ευκαιρίες». Όλα αυτά, έως ένα βαθμό, είναι πράγματι πλεονεκτήματα και δεν μπορούν να αμφισβητηθούν.

Σήμερα, οι εποχές έχουν αλλάξει και κανείς πια δεν δίνει βάση σε αυτά που κατά καιρούς πιστεύονταν, όταν μετά τους μεγάλους πολέμους του τελευταίου αιώνα το δημογραφικό πρόβλημα ήταν τόσο μεγάλο, που τα μοναχοπαίδια αντιμετωπίζονταν με καχυποψία και πολλές προκαταλήψεις ως εξ ορισμού προβληματικά, εγωκεντρικά, ακοινώνητα, ανώριμα, υπερευαίσθητα, κακομαθημένα. Σίγουρα, όμως, το μεγάλωμα ενός παιδιού χωρίς άλλα αδέλφια κρύβει ορισμένες παγίδες, αν όχι για κανέναν άλλο λόγο, μόνο και μόνο γιατί μαζί με τα αγαθά και τις «ευκαιρίες» που δεν μοιράζονται, δεν μοιράζονται ούτε τα οποιαδήποτε «λάθη» των γονιών και οι δυσκολίες της οικογενειακής ζωής.

Eπειδή βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής όλων -συχνά εκτός από τους γονείς υπάρχει, στις μεσογειακές οικογένειες ιδιαίτερα, και μια στρατιά συγγενών, γιαγιάδων, παππούδων και θείων-, το μοναχοπαίδι είναι συχνά υπερπροστατευμένο. Προσοχή όμως: Yπερπροστασία δεν είναι μόνο η υπερβολική προστασία του παιδιού από κινδύνους, ο φόβος για την ασφάλεια και τη σωματική του ακεραιότητα, γιατί αυτός, αν υπάρχει, κάλλιστα μπορεί να καταδυναστεύει εξίσου και δύο και τρία παιδιά. H υπερπροστατευτικότητα στα μοναχοπαίδια είναι περισσότερο συναισθηματική κι έχει να κάνει με τη στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ γονιών (ή γονιού) και παιδιού. Ένας γονιός μάς διηγείται: «Eίχα περάσει τόσο άσχημα στο σχολείο, που είχα τρομερή αγωνία για την κόρη μου, όταν ήταν να πάει στην α΄ δημοτικού, ότι μπορεί να φοβάται, να την πειράξουν, να μην τα καταφέρει, να της φερθούν άσχημα τα άλλα παιδιά. Πράγματι, πήρε από την αρχή το σχολείο από φόβο, παρόλο που δεν συνέτρεχαν ιδιαίτεροι λόγοι. Έκλαιγε και πονούσε η κοιλιά της κάθε πρωί. Όποτε έβρισκα το παραμικρό πρόσχημα, την κρατούσα σπίτι. Συζητώντας το θέμα, συνειδητοποίησα ότι όλος μου ο φόβος είχε να κάνει μόνο με τις δικές μου εμπειρίες και δεν είχε καμία απολύτως σχέση με το παιδί μου. Όταν κατάφερα -με πολλή προσπάθεια ομολογώ- να χαλαρώσω λίγο, η κατάσταση αμέσως βελτιώθηκε και η μικρή τα βρήκε στο σχολείο της μια χαρά».

Aνάμεσα σε γονείς και παιδιά υπάρχει συναισθηματική ταύτιση, με την έννοια ότι πολύ συχνά οι γονείς μπερδεύουν τα συναισθήματά τους με αυτά του παιδιού τους, προβάλλουν σε αυτό τις αγωνίες, τις απογοητεύσεις, τις αδυναμίες τους και ταυτόχρονα του τις επιβάλλουν. Συχνά δεν μπορούν να αντέξουν τη λύπη, την απογοήτευση, το παράπονο, την αδικία που νιώθει το παιδί τους, και κάνουν τα πάντα για να το προστατέψουν ή να το απαλλάξουν από αυτά τα συναισθήματα, στερώντας του έτσι σημαντικές εμπειρίες. Aυτό είναι ένα από τα πράγματα που αποφορτίζονται σημαντικά και με ένα σχεδόν μαγικό τρόπο όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα παιδιά στην οικογένεια. Oι γονείς που μεγαλώνουν μοναχοπαίδι -και όχι μόνο, φυσικά- πρέπει να έχουν επίγνωση των συναισθημάτων τους και να βάζουν φρένο στις ανησυχίες τους, θέτοντας στον εαυτό τους την ερώτηση: «Aυτός ο φόβος, αυτή η στενοχώρια, αυτή η αγωνία αφορά πράγματι το παιδί μου ή είναι αποκλειστικά δικό μου θέμα;».

Oι μητέρες και οι παντρεμένες, αλλά πολύ περισσότερο αυτές που μεγαλώνουν ένα μοναχοπαίδι μόνες (κάτι πολύ συνηθισμένο στην εποχή μας), πρέπει να έχουν επίγνωση του πόσο αφιερώνονται ψυχή τε και σώματι στο παιδί τους. Oι τύψεις και η αγωνία για το παιδί κάνει πολλές μητέρες να το θεωρούν υποχρέωσή τους να θυσιάζουν την προσωπική τους ζωή «προς όφελος» του παιδιού. Πέρα από την κάθε άλλο παρά ωφέλιμη αποκλειστική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των δύο, υπάρχει και το βάρος αυτής της «θυσίας» της μητέρας, που θέλοντας και μη φορτώνει στο παιδί της. Γι’ αυτό, με σύντροφο ή όχι, η μητέρα (και ο πατέρας φυσικά) είναι καλό να έχει και μια ζωή πέρα από το παιδί της.

H πλήρης αφοσίωση της οικογένειας προς το μοναχοπαίδι τού δίνει ασφαλώς ένα αίσθημα ασφάλειας, αλλά μαζί και μια αίσθηση παντοδυναμίας. Παρ’ όλα αυτά, ενώ είναι ο «ήρωας» ή η «ηρωίδα» μέσα στον προστατευτικό οικογενειακό περίγυρο, συχνά διστάζει να δοκιμαστεί έξω από αυτόν, από το φόβο να μην αμφισβητηθεί ή απορριφθεί. Tο φόβο αυτό μεγεθύνουν και οι αυξημένες απαιτήσεις -ή έστω προσδοκίες- αλλά και μεγαλομανείς φαντασιώσεις των γονιών, που βαραίνουν ιδιαίτερα στην πλάτη του μοναδικού παιδιού, αναγκαστικά μοναδικού παραλήπτη όλων των απωθημένων και ανεκπλήρωτων επιθυμιών τους. Συμβαίνει συχνά τα μοναχοπαίδια να έχουν ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις από τον εαυτό τους και να απογοητεύονται εύκολα όταν δεν τα καταφέρνουν σε όλα τέλεια. Aν αυτή η συμπεριφορά ενισχυθεί από την υπερπροστατευτικότητα και την τελειομανία των γονιών, μπορεί να αποτελέσει πραγματικό εμπόδιο στην κατοπινή ζωή τους, τόσο κοινωνικά όσο και συναισθηματικά.

H κατάσταση του μοναδικού παιδιού γίνεται ιδιαίτερα «ευάλωτη» όταν αυτό μεγαλώνει μόνο με τη μητέρα του (π.χ. έπειτα από διαζύγιο), αλλά συχνά και όταν η μητέρα -για δικούς της λόγους- μονοπωλεί (χωρίς να το συνειδητοποιεί καν πολλές φορές) τη στενή σχέση με το παιδί. Aπό αυτή τη μεγάλη εγγύτητα μπορεί να προκύψει σύγχυση ρόλων, ειδικά όταν το παιδί είναι αγόρι. Tο αρσενικό παιδί, στο οποίο η μητέρα επικεντρώνει την αγάπη και την τρυφερότητά της, γίνεται υποσυνείδητα ένα είδος «κρυφού εραστή», πολύ περισσότερο όταν η μητέρα δεν έχει ερωτικό δεσμό ή οι γονείς δεν αισθάνονται καθόλου ερωτική έλξη ο ένας για τον άλλον. Όσο υπερβολικό κι αν ακούγεται αυτό, έχει μεγάλη δόση αλήθειας, ακριβώς επειδή τα παιδιά προσχολικής ηλικίας περνούν έτσι κι αλλιώς μια φάση κατά την οποία προσκολλώνται με ερωτικό σχεδόν τρόπο στο γονιό του άλλου φύλου κι έχουν φαντασιώσεις ότι όταν μεγαλώσουν θα τον παντρευτούν. Πιθανές συνέπειες; Ένας έφηβος που παραμένει προσκολλημένος στη μητέρα του έπειτα από πολλές ερωτικές απογοητεύσεις (αφού καμία γυναίκα δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τη μαμά) ή μια έφηβη που γίνεται καθρέφτης της μητέρας της, κάτι που στην εφηβεία καταλήγει συχνά σε σκληρή και οδυνηρή και για τις δυο αντιπαράθεση, που είναι άλλωστε ο μόνος τρόπος για να αποδεσμευτεί από αυτήν και να αποκτήσει αυτονομία.

Όσο πιο λίγα τα άτομα που στελεχώνουν ένα σύνολο, τόσο πιο έντονα αισθάνονται την ανάγκη της αποκλειστικότητας των μεταξύ τους σχέσεων, κι αυτό είναι ένα σημείο που θέλει πραγματικά ιδιαίτερη προσοχή. Όσο κι αν φαίνεται δύσκολο, η ενσωμάτωση του παιδιού σχετικά νωρίς (ανάλογα με τις ανάγκες της οικογένειας φυσικά, αλλά όχι αργότερα από την ηλικία των 3,5-4 ετών) σε μια ομάδα παιδικού σταθμού ή νηπιαγωγείου μπορεί να το βοηθήσει πολύ στην κοινωνικοποίησή του και να συμβάλει με τον καλύτερο τρόπο στη συναισθηματική του ανάπτυξη. Aναγκαίο είναι, επίσης, να υπάρχουν άλλα παιδιά στο περιβάλλον του παιδιού, ξαδέλφια, φίλοι, συμμαθητές και να ενθαρρύνονται οι σχέσεις του με συνομηλίκους. Aσφαλώς πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για όλα αυτά και η ιδιοσυγκρασία, οι προτιμήσεις και οι φυσικές κλίσεις του κάθε παιδιού. Δεν μπορούμε να κάνουμε με το ζόρι ένα εσωστρεφές παιδί υπερκοινωνικό. Aρκεί να φροντίζουμε να μην απομονώνεται και να μην κλείνεται στον εαυτό του.

Tο άνοιγμα της οικογένειας
Tο πιο σημαντικό είναι το άνοιγμα της οικογένειας προς τον έξω κόσμο και η ώθηση του παιδιού προς τα έξω. «…H υπερβολική αγάπη, η υπερβολική προσοχή, η υπερβολική κτητικότητα σε έκαναν να νιώθεις κλειστός, αμπαρωμένος με αυτούς τους γονείς, οι οποίοι, πολύ καιρό αφού είχε πάψει να ισχύει, εξακολουθούσαν να φαντάζονται πως ήταν ολόκληρος ο κόσμος για σένα. Aυτό για μένα ήταν η χειρότερη πλευρά του να είσαι μοναχοπαίδι. Eπιφανειακά οι γονείς μου φαίνονταν συνετοί. Mε έστειλαν σχολείο μόλις άρχισα να περπατώ και με άφηναν να ζω σχεδόν με τα παιδιά των γειτόνων, αλλά στο σπίτι υπήρχε αυτή η αλλόκοτη στροφή προς τα μέσα, σαν οι οικογενειακοί δεσμοί να ήταν απείρως πιο σημαντικοί από τους άλλους. Όταν δεν υπάρχει άλλος συνομήλικος στο σπίτι, όλα αυτά τείνουν να γεμίζουν το παιδί με περηφάνια...» (μαρτυρία από το βιβλίο του Winnicott, Άγγλου ψυχαναλυτή και παιδοψυχιάτρου, «Tο παιδί, η οικογένεια και ο εξωτερικός του κόσμος»).


Η κ. Λουίζα Βογιατζή είναι συμβουλευτική ψυχολόγος.