Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018

Είναι αδύνατον..

Γιατί?

Στην κόρη μου..

...

Το πιο όμορφο κόσμημα!

Μαζι

Η αγκαλιά...

Αυτό ακριβώς..

Η χαρά των δικαιωμάτων του παιδιού!

Χαράζει Δευτέρα.

Προς τους γονείς..

Πλάτων..

Μαρεσουν..

Όσο μπορείς...

Οι ευτυχισμένοι άνθρωποι ποτέ δε σχολιάζουν τους άλλους!!!

Οι ευτυχισμένοι άνθρωποι ποτέ δε σχολιάζουν τους άλλους. Αντί να ασχολείστε με την κριτική των άλλων ή τον σχολιασμό των άλλων, αφιερώστε τ...