Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018

Είναι αδύνατον..

Γιατί?

Στην κόρη μου..

...

Το πιο όμορφο κόσμημα!

Μαζι

Η αγκαλιά...

Αυτό ακριβώς..

Η χαρά των δικαιωμάτων του παιδιού!

Χαράζει Δευτέρα.

Προς τους γονείς..

Πλάτων..

Μαρεσουν..

Όσο μπορείς...